Σχετική Βιβλιογραφία

 


Reference Type: Chart or Table
Title:Input Data from an Agricultural Region of California
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Title:Αγροτικοί Συνεταιρισμοί: επανάληψη των ιδίων λαθών
Short Title: Αγροτικοί Συνεταιρισμοί: επανάληψη των ιδίων λαθών
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Title:World Cotton Outlook
Institution: Cotton Economics Research Institute, Texas Tech University
Short Title: World Cotton Outlook
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Web Page
Title:Biocarburants, après l'or noir, voici l'or vert ?
Short Title: Biocarburants, après l'or noir, voici l'or vert ?
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Electronic Article
Title:Biodiesel and Ethanol


Reference Type: Book
Title:User Manual, The Biodiesel Tresformation / Conversion Model
Publisher: ACISA, Project
Short Title: User Manual, The Biodiesel Tresformation / Conversion Model
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Manuscript
Title:ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ – ΠΑΡOΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ
Short Title: ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ – ΠΑΡOΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Magazine Article
Title:Μάχη κατά της αύξησης των φόρων στα καύσιμα
Short Title: Μάχη κατά της αύξησης των φόρων στα καύσιμα
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Title:Reforming Energy Subsidies
Institution: United Nations Environment Programme Division of Technology, Industry and Economics, International Energy Agency
Type: An explanatory summary of the issues and challenges in remiving or modifying subsidies on energy that underline the pursuit of sustainable development
Short Title: Reforming Energy Subsidies


Reference Type: Personal Communication
Title:Bioelectricity (Spain)
Short Title: Bioelectricity (Spain)
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Web Page
Title:Liquid Biofuels Competitiveness
Short Title: Liquid Biofuels Competitiveness
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Manuscript
Title:OIKONOMOTEXNIKH ANÁËÕÓÇ ÂÉÏËÏÃÉÊÏÕ ÄÁÓÏÕÓ
Short Title: OIKONOMOTEXNIKH ANÁËÕÓÇ ÂÉÏËÏÃÉÊÏÕ ÄÁÓÏÕÓ
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Manuscript
Title:Oil Price History and Analysis
Short Title: Oil Price History and Analysis
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Newspaper Article
Title:Οργανισ*+, Ευρωπαϊκ3, Αν5πτυξη, Υποστ3ριξη, & ;ρευνα,
Newspaper: Tiffin
Short Title: Οργανισ*+, Ευρωπαϊκ3, Αν5πτυξη, Υποστ3ριξη, & ;ρευνα,
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Title:Iotext (Greek Book)
Short Title: Iotext (Greek Book)
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Book Section
Title:Io-ParartimaA (Table-Greek)
Short Title: Io-ParartimaA (Table-Greek)
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Book Section
Title:Io-ParartimaB-D (Table-Greek)
Short Title: Io-ParartimaB-D (Table-Greek)
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Book Section
Title:Io-ParartimaE (Table-Greek)
Short Title: Io-ParartimaE (Table-Greek)
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Book Section
Title:CHAPTER XVIII: VALIDATION OF PROGRAMMING MODELS
Short Title: CHAPTER XVIII: VALIDATION OF PROGRAMMING MODELS
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Book Section
Title:CHAPTER VIII: MULTI-YEAR DYNAMICS AND LINEAR PROGRAMMING
Short Title: CHAPTER VIII: MULTI-YEAR DYNAMICS AND LINEAR PROGRAMMING
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Book Section
Title:CHAPTER XI: MULTI-OBJECTIVE PROGRAMMING
Short Title: CHAPTER XI: MULTI-OBJECTIVE PROGRAMMING
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Book Section
Title:CHAPTER XIV: RISK MODELING
Short Title: CHAPTER XIV: RISK MODELING
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Book Section
Title:CHAPTER XV: APPLIED INTEGER PROGRAMMING
Short Title: CHAPTER XV: APPLIED INTEGER PROGRAMMING
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Magazine Article
Author: A. E. d. l. R. (AER)
Title:Producing biodiesel from waste oil in Spain
Short Title: Producing biodiesel from waste oil in Spain


Reference Type: Journal Article
Author: A. ∆ασκαλοπούλου, Χ. Γιούργα, A. Λούµου and Θ. ∆άντσης
Title:ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
Short Title: ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
Keywords: Βιολογική Γεωργία
Βιοκαλλιεργητές
Κίνητρα
Λήψη Απόφασης
Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: Π. ∆ηµητρίου, Π. Ζωιόπουλος and Ι. Μπιζέλης
Title:Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΑΡΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Short Title: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΑΡΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Manuscript
Author: M. Adenäuer
Title:Reform of the CMO Sugar – Impacts on European Agriculture
Short Title: Reform of the CMO Sugar – Impacts on European Agriculture
Keywords: C sugar
CMO
Sugar type
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Magazine Article
Author: AGRONEWS
Title:Ελαιοκράμβη, βαμβάκι, ηλίανθος οι τρεις ενεργειακοί σωματοφύλακες
Short Title: Ελαιοκράμβη, βαμβάκι, ηλίανθος οι τρεις ενεργειακοί σωματοφύλακες
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Magazine Article
Author: Agronews
Title:Στον Αλμυρό τα πρώτα συμβόλαια ελαιοκράμβης
Magazine: AgroNews
Short Title: Στον Αλμυρό τα πρώτα συμβόλαια ελαιοκράμβης
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: N. B. C. Ahouissoussi and M. E. Wetzstein
Title:A Comparative Cost Analysis of Biodiesel, Compressed Natural Gas, Methanol, and Diesel for Transit Bus Systems
Series Title: A Comparative Cost Analysis of Biodiesel
Short Title: A Comparative Cost Analysis of Biodiesel, Compressed Natural Gas, Methanol, and Diesel for Transit Bus Systems
Keywords: Biodiesel
Natural Gas
Methanol
Diesel
Buses
Alternative Fuels
JEL Classification: Q40, Q42, Q48
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: G. Alexandre and C. Frédéric
Title:La programmation mathématique positive dans les modèles d'exploitation agricole
Short Title: La programmation mathématique positive dans les modèles d'exploitation agricole
Keywords: positive mathematical programming
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: M. N. Almasri and J. J. Kaluarachchi
Title:Multi-criteria decision analysis for the optimal management of nitrate contamination of aquifers
Journal: Journal of Environmental Management
Short Title: Multi-criteria decision analysis for the optimal management of nitrate contamination of aquifers
Keywords: Nitrate
Non-point source pollution
Decision analysis
Optimization
Genetic algorithm
Artificial neural network
Land use
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Manuscript
Author: C. Boemare and T. Tazdait
Title:Unilateral Environmental Policy and Environmental Consciousness: A Theoretical Analysis
Short Title: Unilateral Environmental Policy and Environmental Consciousness: A Theoretical Analysis
Keywords: Global environmental problems
Commitment
Environmental consciousness
Evolutionarily stable strategy
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Manuscript
Author: C. Böhringer and H. Welsch
Title:Burden Sharing in a Greenhouse: Egalitarianism and Sovereignty Reconciled
Short Title: Burden Sharing in a Greenhouse: Egalitarianism and Sovereignty Reconciled
Keywords: climate policy
economic welfare
international equity
emissions trading
computable general equilibrium modeling
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Manuscript
Author: F. Bonnieux and B. Desaigues
Title:Municipal waste strategy and households’ behaviour and attitudes.
City: Paris
Short Title: Municipal waste strategy and households’ behaviour and attitudes.
Keywords: Contingent valuation
open-ended question
vote
waste management
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: K. Bozbas
Title:Biodiesel as an alternative motor fuel: Production and policies in the European Union
Journal: Renewable and Sustainable Energy Reviews
Short Title: Biodiesel as an alternative motor fuel: Production and policies in the European Union
Keywords: Biodiesel
European Union
Production
Policies
Environmental impacts
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Manuscript
Author: J. C. Buysse, H. d. B. D. Frahan and P. d. Polom
Title:The SEPALE model and applications
Short Title: The SEPALE model and applications

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Book
Author: B. Carter and F. Graeme
Title:Geographic Information Systems for Geoscientists, Modeling with GIS
Short Title: Geographic Information Systems for Geoscientists, Modeling with GIS


Reference Type: Manuscript
Author: R. T. Dale and W. E. Tyner
Title:Economic Analysis of Dry Dry-Milling Technologies
Short Title: Economic Analysis of Dry Dry-Milling Technologies
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: V. Dornburg, I. Lewandowski and M. Patel
Title:Comparing the Land Requirements, Energy Savings, and Greenhouse Gas Emissions Reduction of Biobased Polymers and Bioenergy- An Analysis and System Extension of Life- Cycle Assessment Studies
Journal: Journal of Industrial Ecology
Volume: 7
Issue: 3-4
Short Title: Comparing the Land Requirements, Energy Savings, and Greenhouse Gas Emissions Reduction of Biobased Polymers and Bioenergy- An Analysis and System Extension of Life- Cycle Assessment Studies
Keywords: Keywords
agriculture
biomass
biopolymer
land use
plastics
renewable fuels
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: FADN
Title:Impact of a change towards flatter rates of direct payments
Institution: FADN
Short Title: Impact of a change towards flatter rates of direct payments

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Book
Author: S.-C. Fang, J. R. Rajasekera and H.-S. J. Tsao
Title:Entropy optimization and mathematical programming
City: Boston/London/Dordrecht
Publisher: Kluwer Academic Publishers
Short Title: Entropy optimization and mathematical programming


Reference Type: Journal Article
Author: F. Freire, S. Thore and P. Ferrao
Title:Life Cycle Activity Analysis: Logistics and Environmental Policies for Bottled Water in Portugal
Journal: Operational Research and Environment Management
Short Title: Life Cycle Activity Analysis: Logistics and Environmental Policies for Bottled Water in Portugal
Keywords: Activity analysis
Life cycle
End-of-life strategies
Environmental policy
Portuguese bottled water market
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: C. Garforth and T. Rehman
Title:Research to Understand and Model the Behaviour and Motivations of Farmers in Responding to Policy Changes (England)
Institution: The University of Reading
Short Title: Research to Understand and Model the Behaviour and Motivations of Farmers in Responding to Policy Changes (England)
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: E. E. Gavett
Title:The economics of biodiesel
Short Title: The economics of biodiesel


Reference Type: Manuscript
Author: H. Hammar, A. Löfgren and T. Sterner
Title:Political Economy Obstacles to Fuel Taxation
Short Title: Political Economy Obstacles to Fuel Taxation
Keywords: causality
gasoline consumption
political economy
policy instruments
taxation
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: T. C. Hennessy and T. Rehman
Title:Modelling the Impact of Decoupling on Structural Change in the Farming Sector: integrating econometric and optimisation models
Institution: The Rural Economy Research Centre
Document Number: Working Paper 06-WP-RE-01
Type: Working Paper
Short Title: Modelling the Impact of Decoupling on Structural Change in the Farming Sector: integrating econometric and optimisation models

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Unpublished Work
Author: R. Howitt
Title of Work: Calibrating optimization models
Series Title: Tunis Modeling Workshop
Short Title: Calibrating optimization models


Reference Type: Unpublished Work
Author: B. Jeroen, F. Bruno, L. Ludwig, V. H. Guido and V. M. Jef
Title of Work: Impact analysis of the Mid Term Review of Agenda 2000 at farm model level
Short Title: Impact analysis of the Mid Term Review of Agenda 2000 at farm model level
Keywords: MTR
Positive mathematical programming

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Manuscript
Author: Y. Karmokolias
Title:Cost Benefit Analysis of Private Sector, Environmental Investments
Collection Title: A Case Study of the Kunda Cement Factory
Short Title: Cost Benefit Analysis of Private Sector, Environmental Investments
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: M. Keyzer and Y. Ermoliev
Title:Modelling producer decisions on land use in a spatial continuum
City: Laxebburg, Austria
Institution: International Institute for Applied Systems Analysis
Short Title: Modelling producer decisions on land use in a spatial continuum
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: C. Loyce and J. P. Rellier
Title:BETHA: a model-based decision support system for ethanol wheat production
Short Title: BETHA: a model-based decision support system for ethanol wheat production


Reference Type: Journal Article
Author: S. A. Marglin
Title:The social rate of discount and the optimal rate of investment
Journal: Quarterly Journal of Econom ics
Short Title: The social rate of discount and the optimal rate of investment


Reference Type: Report
Author: M. Markou and G. Papadavid
Title:Norm Input-ootput Data
Series Title: Agricultural Economics Report
Short Title: Norm Input-ootput Data
Report Number: 46
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: B. A. McCarl, D. M. Adams, R. J. Alig and J. T. Chmelik
Title:Competitiveness of Biomass-Fueled Electrical Power Plants
Short Title: Competitiveness of Biomass-Fueled Electrical Power Plants
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Manuscript
Author: G. J. Mergos and C. E. Stoforos
Title:Supply response for annual crop products in greek agriculture: a cointegration analysis
Short Title: Supply response for annual crop products in greek agriculture: a cointegration analysis
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Book Section
Author: B. Meuleman, W. Turkenburg, A. V. Wijk, A. Bauen, F. R. Calle and D. Hall
Title:Externalities of biomass based electricity production compared to power generation from coal in the Netherlands
Short Title: Externalities of biomass based electricity production compared to power generation from coal in the Netherlands

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: T. Nakata, K. Kubo and A. Lamont
Title:Design for renewable energy systems with application to rural areas in Japan
Journal: Energy Policy
Short Title: Design for renewable energy systems with application to rural areas in Japan
Keywords: Energy system
Energy-economic model
Renewable energy
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Manuscript
Author: C. Panoutsou
Title:Resources and costs of feedstocks for biofuels in Greece
Short Title: Resources and costs of feedstocks for biofuels in Greece
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: RAE
Title:General Information on the Greek Electricity Sector for the period 2000-2003 : Installed capacity, production & consumption levels, Renewable Energy Sources and Long Term Energy Planning
Institution: Regulatory Authority for Energy
Short Title: General Information on the Greek Electricity Sector for the period 2000-2003 : Installed capacity, production & consumption levels, Renewable Energy Sources and Long Term Energy Planning
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Electronic Article
Author: S. Rozakis, M. Kamaratakis and J. Malca
Title:ECONOMICS of Ethanol from Carob


Reference Type: Report
Author: U. A. Schneider and B. A. McCarl
Title:Economic Potential of Biomass Based Fuels for Greenhouse Gas Emission Mitigation
Short Title: Economic Potential of Biomass Based Fuels for Greenhouse Gas Emission Mitigation
'File' Attachments: Click here
Click here


Reference Type: Report
Author: SenterNovem
Title:Bioethanol in Europe overview and comparison of production processes
Institution: SenterNovem
Short Title: Bioethanol in Europe overview and comparison of production processes
Report Number: 2GAVE0601
Keywords: Bioethanol
biofuels
biomass
enzymatic hydrolysis
fermentation
asification
greenhouse gas mitigation
production costs
production process
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: L. A. d. l. Terre
Title:“Bio”- carburants
Institution: Les Amis de la Terre
Short Title: “Bio”- carburants
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: L. A. d. l. Terre
Title:La biomasse comme carburant plus un probleme qu’une solution
Institution: Les Amis de la Terre France
Short Title: La biomasse comme carburant plus un probleme qu’une solution
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: Λ. Γερονικολού and Σ. Κυρίτσης
Title:Νεες τασεις στα βιοκαυσιμα
Institution: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Short Title: Νεες τασεις στα βιοκαυσιμα
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: Α. Θεοχαρόπουλος
Title:∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΡΟ∆ΑΚΙΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Short Title: ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΡΟ∆ΑΚΙΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Keywords: ολοκληρωµένη διαχείριση
αποτελεσµατικότητα
DEA
εισροές
περιβάλλον
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: N. Ιωάννα, M. Βασίλειος, Γ. Αραμπατζής and K. Θεόδωρος
Title:ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΡΑΣΕΩΝ.
Short Title: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΡΑΣΕΩΝ.
Keywords: Αξιολόγηση επιχειρησιακών προγραμμάτων
Πολυκριτήρια ανάλυση
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Conference Paper
Author: A. Καβαλλάρη, R. Borresch and P. M. Schmitz
Title:Αναθεώρηση της ΚΑΠ και Διεύρυνση της ΕΕ: Εκτίμηση επιπτώσεων στις γεωργικές αγορές
Editor: Editior
Conference Name: Εργασία για το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας
Conference Location: Θεσσαλονίκη
Date: 25-27 Νοεμβρίου
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: Μ. Καπνιστού and Ε. Οξούζη
Title:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ, ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΡΟΚΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
Short Title: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ, ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΡΟΚΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: K. Κατσιµαντού, A. Λούµου, Θ. ∆άντσης and Χ. Γιούργα
Title:Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΕΙΣΡΟΕΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
Short Title: Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΕΙΣΡΟΕΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
Keywords: Βιολογική Γεωργία
Βιοκαλλιεργητές
Εισροές
Καλλιεργητικές πρακτικές
Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
Αρχή της Αυτάρκειας
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Government Document
Author: Ε. Τ. Ε. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Title:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
Series Title: Τελική έκθεση για την Πράσινη Βίβλο "Ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού"
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Conference Paper
Author: E. Λόης
Title:Εναλλακτικά Καύσιµα Καύσιµα: Βιοντήζελ
Editor: Editior
Conference Name: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Conference Paper
Author: E. Λόης
Title:Εναλλακτικά Εναλλακτικά Καύσιµα Καύσιµα: Βιοαιθανόλη
Editor: Editior
Conference Location: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: E. Οξούζη
Title:ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΣΤΗΝ Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
Short Title: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΣΤΗΝ Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
Keywords: βιολογική γεωργία
παράγοντες υιοθέτησης
αµπέλι
logit model
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: Σ. Πατσιαλή, E. Μυγδάκος, Χ. Αυγουλάς and Γ. Μυγδάκος
Title:ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ∆ΙΕΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Short Title: ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ∆ΙΕΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Keywords: Βιολογική καλλιέργεια
συµβατική καλλιέργεια
απόδοση
κόστος
ακαθάριστο κέρδος
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Conference Paper
Author: A. ΠΑΥΛΟΥΔΗ and M. ΜΑΡΤΙΚΑ - ΒΑΚΙΡΤΖΗ
Title:Άριστες Επενδυτικές Αποφάσεις για την Επιλογή Πολυετών Καλλιεργειών – Εφαρμογή της Multiperiod Linear Programming Μεθόδου στην Καλλιέργεια του Σπαραγγιού
Editor: Editior
Conference Name: 5Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ “ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ”
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Personal Communication
Author: Γ. Σαλαγκούδης
Title:Η στρατηγικη για την εισαγωγη των βιοκαυσιμων στην ελληνικη αγορα
Short Title: Η στρατηγικη για την εισαγωγη των βιοκαυσιμων στην ελληνικη αγορα
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: Ε. Σαρρή, Χ. Γιούργα, Α. Λούµου and Θ. ∆άντσης
Title:H ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ: ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
Short Title: H ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ: ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
Keywords: Βιολογική Γεωργία
Αγορά βιολογικών προϊόντων
Κανάλια διακίνησης βιολογικών προϊόντων
Άµεση σχέση παραγωγού-καταναλωτή
Βιοκαλλιεργητές
Αρχές της Βιολογικής Γεωργίας
Ελλάδα
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Web Page
Author: Ε. Τζουραµάνη
Title:ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Short Title: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Keywords: βιολογική γεωργία
Στοχαστική Κυριαρχία
κίνδυνος
χρηµατοοικονοµική αποδοτικότητα
αγροτική πολιτική
επενδύσεις
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: S. Awerbuch and M. Berger
Year: 203
Title:Applying portfolio theory to EU electricity planning and policy-making
Series Title: IEA/EET Working Paper
Institution: IEA
Short Title: Applying portfolio theory to EU electricity planning and policy-making
Report Number: EET/2003/03
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: J. R. Commons
Year: 1931
Title:Industrial Economics
Journal: American Economic Review
Volume: 21
Pages: 648-657
Short Title: Industrial Economics


Reference Type: Journal Article
Author: H. A. Simon
Year: 1956
Title:Dynamic Programming Under Uncertainty with a Quadratic Criterion Function
Journal: Econometrica
Volume: 24
Issue: 1
Pages: 74-81
Short Title: Dynamic Programming Under Uncertainty with a Quadratic Criterion Function
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: E. O. Heady and A. C. Egbert
Year: 1964
Title:Regional Programming of Efficient Agricultural Production Patterns
Journal: Econometrica
Volume: 32
Issue: 3
Pages: 374-386
Short Title: Regional Programming of Efficient Agricultural Production Patterns
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: J. Baumol
Year: 1972
Title:On Taxation and the Control of Externalities
Journal: The American Economic Review
Volume: 62
Issue: 3
Pages: 307-322
Short Title: On Taxation and the Control of Externalities
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: W. L. Harman, V. R. Eidman, R. E. Hatch and P. L. Claypool
Year: 1972
Title:Relating Farm and Operator Characteristics to Multiple Goals
Journal: Southern Journal of Agricultural Economics
Pages: 215-220
Short Title: Relating Farm and Operator Characteristics to Multiple Goals
Keywords: multiple goals
paired-comparison technique
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: R. E. Hatch, W. L. Harman and V. R. Eidman
Year: 1974
Title:Incorporating Multiple Goals into the Decision-Making Process: A Simulation Approach to Firm Growth Analysis
Journal: Southern Journal of Agricultural Economics
Pages: 103-110
Short Title: Incorporating Multiple Goals into the Decision-Making Process: A Simulation Approach to Firm Growth Analysis
Keywords: Decision-making process
Multiple goal
Simulation approach
Farm growth analusis

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: R. K. Sahi and W. J. Craddock
Year: 1974
Title:Estimation of Flexibility Coefficients for Recursive Programming Model - Alternative Approaches
Journal: American Journal of Agricultural Economics
Short Title: Estimation of Flexibility Coefficients for Recursive Programming Model - Alternative Approaches
Keywords: Recursive programming
Flexibility coefficient
Agricultural Production response
Canada
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: A. B. Danok, B. A. McCarl and T. K. White
Year: 1980
Title:Machinery selection modeling: incorporation of weather variability
Journal: American Journal of Agricultural Economics
Pages: 700-708
Short Title: Machinery selection modeling: incorporation of weather variability
Keywords: Machinery selection
Mixed integer programming
Stochastic dominance


Reference Type: Journal Article
Author: B. A. McCarl and T. H. Spreen
Year: 1980
Title:Price endogeneous mathematical programming as a tool for sector analysis
Journal: American Journal of Agricultural Economics
Pages: 87-102
Short Title: Price endogeneous mathematical programming as a tool for sector analysis
Keywords: Mathematical programming
Policy analysis
Sector modeling


Reference Type: Journal Article
Author: J. A. Pratt
Year: 1980
Title:The petroleum industry in Transition: Antitrust and the Decline of monopoly control in oil
Journal: The Journal of Economic Histoy
Volume: 40
Issue: 4
Pages: 815-837
Short Title: The petroleum industry in Transition: Antitrust and the Decline of monopoly control in oil
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: R. H. Thaler
Year: 1980
Title:Toward a positive theory of consumer choice
Journal: Journal of Economic Behavior and Organization
Volume: 1
Pages: 39-60
Short Title: Toward a positive theory of consumer choice


Reference Type: Journal Article
Author: B. C. English, C. Short and E. O. Heady
Year: 1981
Title:The economic feasibility of crop residues as auxiliary fuel in coil-fired power plants
Journal: American Journal of Agricultural Economics
Pages: 636-644
Short Title: The economic feasibility of crop residues as auxiliary fuel in coil-fired power plants
Keywords: Biomass
Crop residue
Iowa Linear Programming Model


Reference Type: Journal Article
Author: A. M. Wolsky
Year: 1984
Title:Disaggregating Input-Output Models
Journal: The Review of Economics and Statistics
Volume: 66
Issue: 2
Pages: 283-291
Short Title: Disaggregating Input-Output Models
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: D. J. Bosch, V. R. Eidman and E. E. Gill
Year: 1986
Title:Compensating Irrigators for Restricting Water Use: An Expected Utility Analysis
Journal: Western Journal of Agricultural Economics
Volume: 11(2)
Pages: 146-155
Short Title: Compensating Irrigators for Restricting Water Use: An Expected Utility Analysis
Keywords: expected utility
irrigation
load management
risk
stochastic dominance
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: J. Teghem-Jr, D. Dufrane, M. Thauvoye and P. Kunsch
Year: 1986
Title:Strange:An interactive method for multi-objective programming under uncertainty
Journal: European Journal of Operational Research
Volume: 26
Pages: 65-82
Short Title: Strange:An interactive method for multi-objective programming under uncertainty
Keywords: Planning
Uncertainty
Multiple criteria


Reference Type: Journal Article
Author: V. P. Singh and P. F. Krstanovic
Year: 1987
Title:A stocasting model for sediment yield using the principle of maximum entropy
Journal: Water Resources Research
Volume: 23
Issue: 5
Pages: 781-793
Short Title: A stocasting model for sediment yield using the principle of maximum entropy
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: M. M. Gowen
Year: 1989
Title:Biofuel v fossil fuel economics in developing countries : How green is the pasture?
Journal: Energy Policy
Volume: 17
Issue: 5
Pages: 455-470
Short Title: Biofuel v fossil fuel economics in developing countries : How green is the pasture?
Keywords: Developing countries
Energy policies and economics
Biofuels and fossil fuels

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: S. Bauer and H. K. Kasnakoglu
Year: 1990
Title:Non-linear programming models for sector and policy analysis, Experiences with the Turkish agricultural sector model
Journal: Economic Modelling
Short Title: Non-linear programming models for sector and policy analysis, Experiences with the Turkish agricultural sector model
Keywords: Sector analysis
Non-linear programming models
Turkish agriculture
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: R. E. Just and J. M. Antle
Year: 1990
Title:Interactions between agricultural and environmental policies: a conceptual framework
Journal: The American Economic Review
Volume: 80
Issue: 2
Pages: 197-202
Short Title: Interactions between agricultural and environmental policies: a conceptual framework
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: D. Kahneman, J. L. Knetsch and R. H. Thaler
Year: 1990
Title:Experimental Tests of the Endowment Efect and Coase Theorem
Journal: The Journal of Political Economy
Volume: 98
Issue: 6
Short Title: Experimental Tests of the Endowment Efect and Coase Theorem
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: T. Jackson
Year: 1991
Title:Least-cost greenhouse planning, Supply curves for global warming abatement
Journal: Energy Policy
Short Title: Least-cost greenhouse planning, Supply curves for global warming abatement
Keywords: Global warming
Energy-efficiency
Cost-effectiveness
'File' Attachments: Click here
Figure: 3093404673CO2.gif


Reference Type: Book
Author: G. L. Thompson and S. Thore
Year: 1992
Title:Computational Economics
Short Title: Computational Economics


Reference Type: Journal Article
Author: P. A. Duffy and C. R. Taylor
Year: 1993
Title:Long-term planning on Corn-Soyabean farm: a dynamic programming analysis
Journal: Agricultural Systems
Volume: 42
Pages: 57-71
Short Title: Long-term planning on Corn-Soyabean farm: a dynamic programming analysis
Keywords: Long-term planning
Dynamic programming

Reference Type: Journal Article
Author: R. Fraser
Year: 1993
Title:Set-aside Premiums and the May 1992 CAP Reforms
Journal: Journal of Agricultural Economics
Volume: 44
Issue: 3
Pages: 410-417
Short Title: Set-aside Premiums and the May 1992 CAP Reforms


Reference Type: Journal Article
Author: J. Froud and D. Roberts
Year: 1993
Title:The welfare effects of the new CAP cereals regime: a note
Journal: Journal of Agricultural Economics
Volume: 44
Issue: 3
Pages: 496-501
Short Title: The welfare effects of the new CAP cereals regime: a note


Reference Type: Magazine Article
Author: HABITAT
Year: 1993
Title:Application of Biomass Energy Technologies
Short Title: Application of Biomass Energy Technologies

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: J. M. C. Pereira and L. Duckstein
Year: 1993
Title:A multiple criteria decision-making approach to Gis-based land suitability evaluation
Journal: International Journal of Geographical Information Systems
Volume: 7
Issue: 5
Pages: 407-424
Short Title: A multiple criteria decision-making approach to Gis-based land suitability evaluation
Keywords: GIS
multiple criteria decision-making approach

Reference Type: Report
Author: S. o. Hawaii
Year: 1994
Title:Processes, Feedstocks, and Current Economic Feasibility of Fuel Grade Ethanol Production in Hawaii
Institution: State of Hawaii, Department of Business, Economic Development & Tourism
Short Title: Processes, Feedstocks, and Current Economic Feasibility of Fuel Grade Ethanol Production in Hawaii
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: W. G. Hohenstein and L. L. Wright
Year: 1994
Title:Biomass energy production in the United States: an overview
Journal: Biomass and Bioenergy
Volume: 6
Issue: 3
Pages: 161-173
Short Title: Biomass energy production in the United States: an overview
Keywords: biomass energy
herbaceous energy crops
short-rotation woody crops
environmental effects
economics
biomass feedstocks
biomass strategies
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: G. Munda, P. Nijkamp and P. Rietveld
Year: 1994
Title:Qualitative multicriteria evaluation for environmental management
Journal: Ecological Economics
Volume: 10
Pages: 97-112
Short Title: Qualitative multicriteria evaluation for environmental management
Keywords: Cost-benefit analysis
Environment
Evaluation
Fuzzy sets
Multicriteria methods
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: J. H. Turnbull
Year: 1994
Title:Developing an integrated approach to biomass energy systems in the united states
Journal: Biomass and Bioenergy
Volume: 6
Issue: 1-2
Pages: 151-158
Short Title: Developing an integrated approach to biomass energy systems in the united states
Keywords: Biomass sources
energy crop production
integrated systems
electricity production
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Unpublished Work
Year: 1995
Title of Work: Simulation model for a microeconomic analysis of a biomass system
Series Title: Beacon Meeting Athens
City: Athens
Institution: INRA
Short Title: Simulation model for a microeconomic analysis of a biomass system


Reference Type: Journal Article
Author: S. Awerbuch
Year: 1995
Title:Market-Based IRP: It's Easy!!!
Journal: The Electricity Journal
Short Title: Market-Based IRP: It's Easy!!!
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: R. E. Howitt
Year: 1995
Title:Positive mathematical programming
Journal: American Journal of Agricultural Economics
Volume: 77
Pages: 329-342
Short Title: Positive mathematical programming
Keywords: Calibration
Mathematical programming
Nonlinear optimization
Production model
Sectoral model


Reference Type: Journal Article
Author: R. E. Howitt
Year: 1995
Title:A calibration method for agricultural economic production models
Journal: Journal of Agricultural Economics
Volume: 46
Issue: 2
Pages: 147-159
Short Title: A calibration method for agricultural economic production models


Reference Type: Journal Article
Author: C. Mitchell
Year: 1995
Title:The renewables NFFO: A review
Journal: Energy Policy
Volume: 23
Issue: 12
Pages: 1077-1091
Short Title: The renewables NFFO: A review
Keywords: NFFO
Renewables
Support mechanism
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: K. Rask
Year: 1995
Title:The social cost of ethanol production in Brazil: 1978-1987
Journal: Economic Development and Cultural Change
Volume: 43
Issue: 3
Pages: 627-649
Short Title: The social cost of ethanol production in Brazil: 1978-1987


Reference Type: Report
Author: G. Fischer, M. Makowski and J. Antoine
Year: 1996
Title:Multiple criteria land analysis
Institution: International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA)
Type: Working Papers
Short Title: Multiple criteria land analysis
Keywords: Agro-Ecological Zone (AEZ) methodology
Integrated land use planning and management
Geographic Information System (GIS)
Decision Support System (DSS)
Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA)
Aspiratyion-Reservation Based Decision Support (ARBDS)
Linear programming (LP)


Reference Type: Report
Author: G. Hibino, M. Kainuma, Y. Matsuoka and T. Morita
Year: 1996
Title:Two_level mathematical programming for analyzing subsidy options to reduce greenhouse-gas emissions
Short Title: Two_level mathematical programming for analyzing subsidy options to reduce greenhouse-gas emissions
Keywords: linear programming
End-use energy model
Energy technologies
Global warming
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: P. A. Johnson, P. A. Chambers and P. N. Smith
Year: 1996
Title:The Economics of Reducing Nitrate Loss: Experiences with a five Course Limestone Rotation in Lincolnshire
Journal: Farm Management
Volume: 9
Issue: 7
Short Title: The Economics of Reducing Nitrate Loss: Experiences with a five Course Limestone Rotation in Lincolnshire

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: G. Bright
Year: 1996/7
Title:An Exploration of Profit Measurement
Journal: Farm Management
Volume: 9
Issue: 8
Short Title: An Exploration of Profit Measurement

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: M. Allais
Year: 1997
Title:An outline of my main contributions to economic science
Journal: The American Economic Review
Volume: 87
Issue: 6
Pages: 3-12
Type of Article: Nobel lecture, December 9, 1998
Short Title: An outline of my main contributions to economic science


Reference Type: Journal Article
Author: G. F. Amos, M. Ronnqvist and G. Gill
Year: 1997
Title:Modeling the pooling problem at the New Zealand refining company
Journal: Journal of the Operational Research Society
Volume: 48
Issue: 8
Pages: 767-778
Short Title: Modeling the pooling problem at the New Zealand refining company
Keywords: Modeling
Non-linear programming
Oil
Optimisation
Practice of OR


Reference Type: Report
Author: EC
Year: 1997
Title:ENERGY FOR THE FUTURE: RENEWABLE SOURCES OF ENERGY
Series Title: White Paper for a Community Strategy and Action Plan
Short Title: ENERGY FOR THE FUTURE: RENEWABLE SOURCES OF ENERGY
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: M. Fiala, G. Pellizzi and G. Riva
Year: 1997
Title:A Model for the Optimal Dimensioning of Biomass-fuelled Electric Power Plants
Journal: J . agric . Engng Res .
Volume: 67
Pages: 17-25
Short Title: A Model for the Optimal Dimensioning of Biomass-fuelled Electric Power Plants
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: I. Fraser, A. Mclnnes and N. Russel
Year: 1997
Title:The allocation of sugarbeet production contracts: an application of calibrated production equlibrium modeling
Journal: Journal of Agricultural Economics
Volume: 48 (2)
Pages: 139-150
Short Title: The allocation of sugarbeet production contracts: an application of calibrated production equlibrium modeling


Reference Type: Journal Article
Author: C. Loyce and J. M. Meynard
Year: 1997
Title:Low input wheet management techniques are more efficient in ethanol production
Journal: Industrial Crops and Products
Volume: 6
Pages: 271-283
Short Title: Low input wheet management techniques are more efficient in ethanol production
Keywords: Crop management
Ethanol
Wheat
Low input
Simulation
Experimentation


Reference Type: Journal Article
Author: R. A. Sarker, S. Talukdar and A. F. M. A. Haque
Year: 1997
Title:Determination of optimum crop mix for crop cultivation in Bangladesh
Journal: Appl. Math. Modelling
Volume: 21
Pages: 621-632
Start Page: 621
Date: October 1997
Short Title: Determination of optimum crop mix for crop cultivation in Bangladesh
Keywords: crop planning,
linear programming
optimum crop mix

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: F. Amador, J. M. Sumpsi and C. Romero
Year: 1998
Title:A non-interactive methodology to assess farmers' utility functions: An application to large farms in Andalusia, Spain
Journal: European Review of Agricultural Economics
Volume: 25
Pages: 92-109
Short Title: A non-interactive methodology to assess farmers' utility functions: An application to large farms in Andalusia, Spain
Keywords: farmers' goals
utility function
multi-criteria analysis
goal programming.

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Conference Proceedings
Author: W. Doppler and A. Koutsouris
Year of Conference: 1998
Title:Rural and Farming Systems Analyses: Environmental Perspectives
Conference Name: The Third European Symposium of the Association of Farming Systems Research and Extension
Conference Location: Hohenheim, Germany
Date: March 25 to 27, 1998
Short Title: Rural and Farming Systems Analyses: Environmental Perspectives
ISBN: ISBN 3-8236-1320-0

'File' Atttachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: T. Joro, P. Korhone and J. Wallenius
Year: 1998
Title:Structural comparison of data envelopment analysis and multiple objective linear programming
Journal: Management Science
Volume: 44
Issue: 7
Pages: 962-970
Short Title: Structural comparison of data envelopment analysis and multiple objective linear programming
Keywords: Data Evvelopment Analysis
Multiple Objective Linear Programming
Efficiency
Performance measurement


Reference Type: Journal Article
Author: A. Mourelatos, D. Assimacopoulos and L. Papagiannakis
Year: 1998
Title:Large-scale integration of renewable energy sources an action plan for Crete
Journal: Evergy Policy
Volume: 26
Issue: 10
Pages: 751-763
Short Title: Large-scale integration of renewable energy sources an action plan for Crete
Keywords: Energy Policy
Revewable energy sources
Action plan


Reference Type: Conference Paper
Author: L. D. Nocker, C. Spirinckx and R. Torfs
Year: 1998
Title:Comparison of LCA and external-cost analysis for biodiesel and diesel
Editor: Editior
Conference Name: 2nd International conference LCA in Agriculture, Agro-industry and Forestry
Conference Location: Brussels
Publisher: VITO, Flemish Institute for Technological Research
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: B. Ohlmer, K. Olson and B. Brehmer
Year: 1998
Title:Understanding farmers' decision making process and improving managerial assistance
Journal: Agricultural Economics
Volume: 18
Pages: 273-290
Short Title: Understanding farmers' decision making process and improving managerial assistance
Keywords: Decision making
Management assistance
Decision aids
Farm management
Psychological models


Reference Type: Journal Article
Author: Q. Paris and R. E. Howitt
Year: 1998
Title:An analysis of ill-posed production problems using maximum entropy
Journal: American Journal of Agricultural Economics
Volume: 80
Pages: 124-138
Short Title: An analysis of ill-posed production problems using maximum entropy
Keywords: Cholesky factorization
Flexible functional forms
Ill-posed problems
Maximum entropy
Positive mathematical programming


Reference Type: Report
Author: E. Poitrat, B. Leviel, C. Verge and G. Gosse
Year: 1998
Title:Total costs and benefits of biomass in selected regions of the European Union (BioCosts)
Institution: The European Commission
Type: Internal report on the Case Study "ETBE from sugar beet under Frence conditions [11]"
Short Title: Total costs and benefits of biomass in selected regions of the European Union (BioCosts)


Reference Type: Conference Proceedings
Author: L. H. A. Rodrigues and F. Zimmermann
Year of Conference: 1998
Title:A decision suppor system for an organic farm
Conference Name: 7th International Conference on Computers in Agriculture
Conference Location: Orlando, Florida, USA
Publisher: American Society of Agricultural Engineers (ASAE)
Short Title: A decision suppor system for an organic farm
'File' Atttachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: C. Romero, M. Tamiz and D. F. Jones
Year: 1998
Title:Goal programming, compromise programming and reference point method formulations: linkage and utility interpretations
Journal: Journal of the Operational Research Society
Volume: 49
Issue: 9
Pages: 986-991
Short Title: Goal programming, compromise programming and reference point method formulations: linkage and utility interpretations
Keywords: MCDM
Compromise programming
Goal programming
Reference point method
Utility theory


Reference Type: Journal Article
Author: F. Rosillo-Calle and A. B. Cortez
Year: 1998
Title:Towards Proalcool II- A Review of the Brazilian Bioethanol Programme
Journal: Biomass and Bioenergy
Volume: 14
Issue: 2
Pages: 115-124
Start Page: 115
Short Title: Towards Proalcool II- A Review of the Brazilian Bioethanol Programme
Keywords: ProAlcool
Biomass energy
Ethanol fuel
Energy policy
Brazil

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: J. Sheehan, V. Comobreco, J. Duffield, M. Graboski and H. Shapouri
Year: 1998
Title:Life Cycle Inventory of Biodiesel and Petroleum Diessel for Use in an Urban Bus
Institution: U.S. Department of Energy, U.S. Department of Agriculture
Short Title: Life Cycle Inventory of Biodiesel and Petroleum Diessel for Use in an Urban Bus
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: D. M. Adams, R. J. Alig, B. A. McCarl, C. J. M. and S. M. Winnett
Year: 1999
Title:Minimum Cost Strategies for Sequestering Carbon in Forests
Journal: Land Economics
Short Title: Minimum Cost Strategies for Sequestering Carbon in Forests
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Manuscript
Author: R. Baron and C. Boemare
Year: 1999
Title:Implementing the flexible mechanisms of the Kyoto Protocol : lessons from a simulation of trading CO2 and electricity in the Baltic Sea Region
Short Title: Implementing the flexible mechanisms of the Kyoto Protocol : lessons from a simulation of trading CO2 and electricity in the Baltic Sea Region
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: J. Bernstein, N. Cochrane, G. Hasha, D. Kelch, S. Leetmaa, L. Mitchell, T. Morath and M. A. Normile
Year: 1999
Title:The European Union’s Common Agricultural Policy: Pressures for Change
Institution: Economic Research Service/USDA
Type: International Agriculture and Trade Reports
Short Title: The European Union’s Common Agricultural Policy: Pressures for Change
Keywords: Agenda 2000
WTO Negotiations
CAP

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Conference Proceedings
Author: W. Doppler and J. Calatrava
Year of Conference: 1999
Title:Technical and Social Systems Approaches for Sustainable Rural Development
Publisher: Association of Farming Systems Research and Extension in Granada, Spain
Short Title: Technical and Social Systems Approaches for Sustainable Rural Development

'File' Atttachments: Click here


Reference Type: Report
Author: A. Gohin, O. Gorin, H. Guyomard and C. L. Mouël
Year: 1999
Title:Interprétation économique, avantages et limites du principe de découplage des instruments de soutien des revenus agricoles
Short Title: Interprétation économique, avantages et limites du principe de découplage des instruments de soutien des revenus agricoles
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: T. C. U. Kalu
Year: 1999
Title:Capital budgeting under uncertainty: An extended goal programming approach
Journal: International Journal of Production Economics
Volume: 58
Pages: 235-251
Short Title: Capital budgeting under uncertainty: An extended goal programming approach
Keywords: Capital budgeting
Extended goal programming methodology
Uncertainty
Optimal allocation policy


Reference Type: Journal Article
Author: F. Ma and M. A. Hanna
Year: 1999
Title:Biodiesel production: a review
Journal: Bioresource Technology
Volume: 70
Pages: 1-15
Start Page: 1
Short Title: Biodiesel production: a review
Keywords: Biodiesel, Transesteri®cation, Blending, Microemulsion, Thermal cracking
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: R. J. Matson and M. Carasso
Year: 1999
Title:Sustainability, energy technologies, and ethics
Journal: Renewable Energy
Volume: 16
Issue: 1-4
Pages: 1200-1203
Short Title: Sustainability, energy technologies, and ethics
Keywords: Conventional energy technologies
energy and environment
energy ethics
energy politics
energy economics
future and energy
intergenerational equity
renewable energy technologies
sustainability

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: C. Philibert
Year: 1999
Title:The economics of climate change and the theory of discounting
Journal: Energy Policy
Volume: 27
Pages: 913-927
Short Title: The economics of climate change and the theory of discounting
Keywords: Discounting
Climate change
Environmental economics


Reference Type: Journal Article
Author: M. E. Qureshi, S. R. Harrison and M. K. Wegener
Year: 1999
Title:Validation of multicriteria analysis models
Journal: Agricultural Systems
Volume: 62
Pages: 105-116
Short Title: Validation of multicriteria analysis models
Keywords: Multicriteria analysis
Model validation
Face validity
Integrated catchment management
MNorth queensland
Australia


Reference Type: Journal Article
Author: S. Ramsden, J. Gibbons and P. Wilson
Year: 1999
Title:Impacts of changing relative prices on farm level dairy production in the UK
Journal: Agricultural Systems
Volume: 62
Pages: 201-215
Short Title: Impacts of changing relative prices on farm level dairy production in the UK
Keywords: Milk production
Relative prices
Linear programming
Policy reform
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: C. ROMERO
Year: 1999
Title:Determination of the optimal externality: Efficiency versus equity
Journal: European Journal of Operational Research
Volume: 113
Pages: 183-192
Short Title: Determination of the optimal externality: Efficiency versus equity
Keywords: Environmental Economics
Multiple criteria decision making
Compromise programming


Reference Type: Journal Article
Author: S. S. Ramsden, J. Gibbons and P. Wilson
Year: 1999
Title:Impacts of changing relative prices on farm level dairy production in the UK
Journal: Agricultural Systems
Volume: 62
Pages: 201-215
Start Page: 201
Short Title: Impacts of changing relative prices on farm level dairy production in the UK
Keywords: Milk production
Relative prices
Linear programming
Policy reform
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: P. Soderbaum
Year: 1999
Title:Values, ideology and policies in ceological economics
Journal: Ecological Economics
Volume: 28
Pages: 161-170
Short Title: Values, ideology and policies in ceological economics
Keywords: Ideological orientation
Political economic persons
Political economic organization
Acrtor
Ideological orientation
Decision-making
Pattern recognition


Reference Type: Magazine Article
Author: J. Tickell
Year: 1999
Title:Fuel for new millenium: One low-tech solution to a high-tech problem
Magazine: Home Power
Volume: 72
Short Title: Fuel for new millenium: One low-tech solution to a high-tech problem
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Chart or Table
Year: 2000
Title:Biodiesel Producer in Europe
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Year: 2000
Title:Oil Crop for biodiesel production in Italy
Short Title: Oil Crop for biodiesel production in Italy
Keywords: rape
sunflower
soy bean
methylester
energy gain


Reference Type: Journal Article
Author: S. Awerbuch
Year: 2000
Title:Investing in photovoltaics: risk, accounting and the value of new technology
Journal: Energy Policy
Volume: 28
Pages: 1023-1035
Short Title: Investing in photovoltaics: risk, accounting and the value of new technology
Keywords: Renewables
Valuation
New technology
Risk
Managerial options
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Conference Paper
Author: J.-M. Boussard and M.-G. Piketty
Year: 2000
Title:Can market support trade? The case of sugar
Editor: Editior
Conference Name: Paper presented at the congress of the International Association of Agricultural Economics
Conference Location: Berlin
Publisher: INRA-CIRAD
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: G. Ferrer and R. U. Ayres
Year: 2000
Title:The impact of remanufacturing in the economy
Journal: Ecological Economics
Volume: 32
Pages: 413-429
Short Title: The impact of remanufacturing in the economy
Keywords: Remanufacturing
Product recovery
Inter-industry flows
Input–output model
France
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: L. O. Frédéric
Year: 2000
Title:Evaluation des consequences de l’arret des Incorporations de produits d’origine animale Dans les formules d’aliments composes
Institution: CEREOPA
Short Title: Evaluation des consequences de l’arret des Incorporations de produits d’origine animale Dans les formules d’aliments composes
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: F. Freira, P. Ferrao, C. Reis and S. Thore
Year: 2000
Title:Life Cycle Activity Analysis Applied to the Portuguese Used Tire Market
Short Title: Life Cycle Activity Analysis Applied to the Portuguese Used Tire Market
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Conference Paper
Author: A. Gohin
Year: 2000
Title:Positive Mathematical Programming and Maximum Entropy : Economic tools for applied production analysis
Editor: Editior
Conference Name: INRA Seminar on Production Economics
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: J. A. Gomez-Limon and J. Berbel
Year: 2000
Title:Multicriteria analysis of derived water demand functions: a Spanish case study
Journal: Agricultural Systems
Volume: 63
Pages: 49-72
Short Title: Multicriteria analysis of derived water demand functions: a Spanish case study
Keywords: Agricultural policy
Irrigated agriculture
Multicriteria decision models
Environmental economics


Reference Type: Journal Article
Author: A. P. Gupta, R. Harboe and M. T. Tabucanon
Year: 2000
Title:Fuzzy multiple-criteria decision making for making for crop area planning in Narmada river basin
Journal: Agricultural Systems
Volume: 63
Pages: 1-18
Short Title: Fuzzy multiple-criteria decision making for making for crop area planning in Narmada river basin
Keywords: Fuzzy multiple-criteria decision making
MOFLP
Crop area planning


Reference Type: Journal Article
Author: I. Lewandowski, J. C. Clifton-Brown, J. M. O. Scurlock and W. Huisman
Year: 2000
Title:Miscanthus: European experience with a novel energy crop
Journal: Biomass and Bioenergy
Volume: 19
Pages: 209-227
Short Title: Miscanthus: European experience with a novel energy crop
Keywords: Miscanthus
Biofuel
Energy crop
Productivity
Quality
Management
Harvest
Drying
Storage
Combustion
Economics

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: M. v. d. Linde, V. Minne, A. Wooning and F. v. d. Zee
Year: 2000
Title:Evaluation of the Common Organisation of the Markets in the Sugar Sector
City: Rotterdam
Institution: Agricultural Economics and Rural Development Division, Netherlands Economic Institute (NEI)
Short Title: Evaluation of the Common Organisation of the Markets in the Sugar Sector
Keywords: CMO
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: S. Mirasgedis, D. Diakoulaki, L. Papagiannakis and A. Zervos
Year: 2000
Title:Impact of social costing on the competitiveness of revewable energies: the case of Crete
Journal: Energy Policy
Volume: 28
Pages: 65-73
Short Title: Impact of social costing on the competitiveness of revewable energies: the case of Crete
Keywords: External cost
Social cost
Renewable energies
Energy planning


Reference Type: Journal Article
Author: I. A. Muñiz, I. B. Azcárate and C. T. Saralegui
Year: 2000
Title:Los efectos de diversos escenarios de ayudas agricolas en la union europea
Journal: Tribuna de Economia
Short Title: Los efectos de diversos escenarios de ayudas agricolas en la union europea
Keywords: agricultura
ganadería
política agrícola común
Agenda 2000
liberalización económica
España
EU
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: J. Nagel
Year: 2000
Title:Biomass in energy supply, especially in the state of Brandenburg, Germany
Journal: Ecological Engineering
Volume: 16
Pages: S103-S110
Short Title: Biomass in energy supply, especially in the state of Brandenburg, Germany
Keywords: Heating plants
Co-generation plants
State of the art
CO2-emissions
Comparison of biomass and hard coal
Economic use of biomass
Supply structure
Potential of biomass
Annuity of the capital value
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: J. Nagel
Year: 2000
Title:Determination of an economic energy supply structure based on biomass using a mixed-integer linear optimization model
Journal: Ecological Engineering
Volume: 16
Pages: S91-S102
Short Title: Determination of an economic energy supply structure based on biomass using a mixed-integer linear optimization model
Keywords: Energy model
Mixed-interger linear optimization
Scenarios
Sensitivity analysis
Operating companies
Dynamical evaluation of economic efficiency
Yes–no variables
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Book Section
Author: Q. Paris
Year: 2000
Title:Dynamic Positive Equilibrium Problem
Short Title: Dynamic Positive Equilibrium Problem
'File' Attachments: Click here
Click here


Reference Type: Journal Article
Author: K. P. Paudel, L. Lohr and N. R. Martin
Year: 2000
Title:Effect of risk perspective on fertilizer choice by sharecroppers
Journal: Agricultural Systems
Volume: 66
Pages: 115-128
Short Title: Effect of risk perspective on fertilizer choice by sharecroppers
Keywords: Southeast USA
Sharecroppers
Regret minimizer
Risk averse
Peanut-corn rotation

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: J. Salerian, T. Gregan and A. Stevens
Year: 2000
Title:Pricing in Electricity Markets
Journal: Journal of Policy Modeling
Volume: 22
Issue: 27
Pages: 859-893
Short Title: Pricing in Electricity Markets
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: J. C. J. M. Van der Bergh, A. Ferrer-i-Carbonell and G. Munda
Year: 2000
Title:Alternative models of individual behaviour and implications for envitonmental policy
Journal: Ecological Economics
Volume: 32
Pages: 43-61
Short Title: Alternative models of individual behaviour and implications for envitonmental policy
Keywords: Maximizing behaviour
Methodology
Social context
Bounded rationality
Satisficing
Lexicographic preferevces
GHabitual behaviour
Endogeneous performances
Risk and uncertainty


Reference Type: Journal Article
Author: Z. Xanthopoulos, E. Melachrinoudis and M. M. Solomon
Year: 2000
Title:Interactive multiobjective group decision making with interval parameters
Journal: Management Science
Volume: 46
Issue: 12
Pages: 1585-1601
Short Title: Interactive multiobjective group decision making with interval parameters
Keywords: Multiple criteria decision making
Group decision making
Data mining


Reference Type: Newspaper Article
Year: 2001
Title:Tiffin newspaper
Newspaper: Tiffin
Short Title: Tiffin newspaper
'File' Attachments: Click here
Click here
Click here
Click here
Click here
Click here
Click here
Click here
Click here


Reference Type: Conference Paper
Year: 2001
Title:Guide for the Training of Engineers in the Electricity Production Technologies from Renewable Energy Sources
Editor: Editior
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Newspaper Article
Year: 2001
Title:Le potentiel de l'énergie éolienne remis en cause
Newspaper: LE MONDE
Short Title: Le potentiel de l'énergie éolienne remis en cause
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Statute
Year: 2001
Name of Act: ΟΔΗΓΙΑ 2001/77/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Short Title: ΟΔΗΓΙΑ 2001/77/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: R. W. Ackrill, S. J. Ramsden and J. M. Gibbons
Year: 2001
Title:CAP reform and the rebalancing of support for cereals and oilseeds: a farm-level analysis
Journal: European Review of Agricultural Economics
Volume: 28
Issue: 2
Pages: 207-226
Short Title: CAP reform and the rebalancing of support for cereals and oilseeds: a farm-level analysis
Keywords: Agenda 2000
Rebalancing
Oilseed rape
Mixed integer linear programming model
Crop rotation
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Statute
Year: 2001
Name of Act: Government Newspaper
Short Title: Government Newspaper
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: M. Haouari and M. N. Azaiez
Year: 2001
Title:Optimal cropping patterns under water deficits
Journal: European Journal of Operational Research
Volume: 130
Pages: 133-146
Short Title: Optimal cropping patterns under water deficits
Keywords: Agriculture
Linear programming
Water allocation
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: W.-y. Huang
Year: 2001
Title:An assesment of soil nitrogen testing considering the carry-over effect
Journal: Applied Mathematical Modelling
Volume: 25
Pages: 843-860
Short Title: An assesment of soil nitrogen testing considering the carry-over effect
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: P. R. Mahoney, K. D. Olson, P. M. Porter, D. R. Huggins, C. A. Perrilo and K. Crookston
Year: 2001
Title:Risk analysis of organic cropping systems in Minnesota
City: Chicago
Institution: American Agricultural Economics Association
Date: 5-8 August, 2001
Type: Presented at the American Agricultural Economics Association meeting in Chicago, IL

Short Title: Risk analysis of organic cropping systems in Minnesota
Keywords: Cropping sequence
VICMS

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: L. Mainwaring
Year: 2001
Title:Environmental values and frame of reference
Journal: Ecological Economics
Volume: 38
Pages: 391-402
Short Title: Environmental values and frame of reference
Keywords: Frame of reference
Positional goods
Sustainability
Consilience
Commensurability of wants


Reference Type: Report
Author: PROHES
Year: 2001
Title:Direct and indirect effect of rapeseed growing for biodiesel production on croatian economy

Series Editor: P. f. d. a. o. o. e. sector
Institution: Croatian Parliament
Short Title: Direct and indirect effect of rapeseed growing for biodiesel production on croatian economy

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: Z. Qiu, T. Prato and F. McCamley
Year: 2001
Title:Evaluating environmental risks using safety-first constraints
Journal: American Journal of Agricultural Economics
Volume: 83(2)
Pages: 402-413
Short Title: Evaluating environmental risks using safety-first constraints
Keywords: safety-first
environmental risk
upper partial moment
chance constrained programming
target MOTAD
sedimentation
nitrogen runoff


Reference Type: Journal Article
Author: S. Rozakis, L. Kallivroussis, P. G. Soldatos and I. Nicolaou
Year: 2001
Title:Multiple Criteria Analysis of Bio-energy Projects: Evaluation of Bio-Electricity Production in Farsala Plain, Greece
Journal: Journal of Geographic Information and Decision Analysis
Volume: 5
Issue: 1
Pages: 49-64
Short Title: Multiple Criteria Analysis of Bio-energy Projects: Evaluation of Bio-Electricity Production in Farsala Plain, Greece
Keywords: Energy crops
Bio-electricity
Multi-criteria analysis
GIS
SDSS

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Web Page
Author: Transrural
Year: 2001
Title:Controverse européenne sur les biocarburants
Short Title: Controverse européenne sur les biocarburants
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Year: 2002
Title:Synthèse des données disponibles
Series Title: Elaboration des bilans énergétiques des filières de production de biocarburants
Short Title: Synthèse des données disponibles
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Year: 2002
Title:ΈΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΑΝΑΝΕΩΣ ΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡ ΓΕΙ Α Σ ( ΑΠΕ)
Short Title: ΈΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΑΝΑΝΕΩΣ ΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡ ΓΕΙ Α Σ ( ΑΠΕ)
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: ADEME/DIREM
Year: 2002
Title:Bilans énergétiques et gaz à effet de serre des filières de production de biocarburants
Type: Rapport technique
Short Title: Bilans énergétiques et gaz à effet de serre des filières de production de biocarburants
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: I. Altman
Year: 2002
Title:The Economic Impacts of Doubling the Capacity of the Macon County Ethanol Plant
Institution: Community Policy Analysis Center
University of Missouri-Columbia
Short Title: The Economic Impacts of Doubling the Capacity of the Macon County Ethanol Plant
Report Number: Report S – 2002 – 03
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: M. Enguídanos, A. Soria, B. Kavalov and P. Jensen
Year: 2002
Title:Techno-economic analysis of Bio-diesel production in the
EU: a short summary for decision-makers
Series Editor: E. C. Joint Research Centre
Institution: Institute for Prospective Technological Studies
Short Title: Techno-economic analysis of Bio-diesel production in the
EU: a short summary for decision-makers
Report Number: Report EUR 20279 EN
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: EPA
Year: 2002
Title:A Comprehensive Analysis of Biodiesel Impacts on Exhaust Emissions
Institution: United States Environmental Protection Agency
Type: Draft Technical Report
Short Title: A Comprehensive Analysis of Biodiesel Impacts on Exhaust Emissions
Report Number: EPA420-P-02-001
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: M. Schöpe and G. Britschkat
Year: 2002
Title:Macroeconomic evaluation of rape cultivation for biodiesel production in Germany
Institution: Institut für Wirtschaftsforschung
Type: Preliminary report
Short Title: Macroeconomic evaluation of rape cultivation for biodiesel production in Germany
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Conference Paper
Author: H. Shapouri
Year: 2002
Title:Economic Impacts and Value-Added Benefits of Biofuel in the United States
Editor: Editior
Conference Name: International Convention on Biofuels-Driving India’s Future
Conference Location: New Delhi, India
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: M. T. Wallace and J. E. Moss
Year: 2002
Title:Farmer decision-makinmg with conflicting goals: a recursive strategic programming analysis
Journal: Journal of Agricultural Economics
Volume: 53
Issue: 1
Pages: 82-100
Short Title: Farmer decision-makinmg with conflicting goals: a recursive strategic programming analysis


Reference Type: Report
Author: H. P. Witzke and T. Heckelei
Year: 2002
Title:EU Sugar Policy Reform: Quota Reduction and Devaluation
City: Long Beach
Institution: American Agricultural Economics Association
Date: 28-31 July 2002
Short Title: EU Sugar Policy Reform: Quota Reduction and Devaluation
Keywords: CMO
CAPSIM Mdel
Aggregate Supply Modeling
Quota
Sugar Policy

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Statute
Year: 2003
Name of Act: ΟΔΗΓΙΑ 2003/30/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Short Title: ΟΔΗΓΙΑ 2003/30/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: ADEME
Year: 2003
Title:Biomasse et bioenergies politiques et perspectives
Institution: Direction de l'Agriculture et Des Bioénergies
Short Title: Biomasse et bioenergies politiques et perspectives
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: M. Al-Hasan
Year: 2003
Title:Effect of ethanol–unleaded gasoline blends on engine performance and exhaust emission
Journal: Energy Conversion and Management
Volume: 44
Pages: 1547-1561
Start Page: 1547
Short Title: Effect of ethanol–unleaded gasoline blends on engine performance and exhaust emission
Keywords: Fuel additive
Ethanol–unleaded gasoline blend
Alternative engine fuel
Exhaust emissions

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: K. Althoff, C. Ehmke and A. W. Gray
Year: 2003
Title:Economic Analysis of Alternative Indiana State Legislation on Biodiesel
Institution: Center for Food and Agricultural Business, Department of Agricultural Economics, Purdue University
Short Title: Economic Analysis of Alternative Indiana State Legislation on Biodiesel
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: M. Arriaza and J. A. Gomez-Limon
Year: 2003
Title:Comparative performance of selected mathematical programming models
Journal: Agricultural Systems
Volume: 77
Pages: 155-171
Short Title: Comparative performance of selected mathematical programming models
Keywords: Model pereformance
Mathematical Programming
Modelling
Decision-making


Reference Type: Journal Article
Author: S. Awerbuch
Year: 2003
Title:Determining the real cost: Why renewable power is more cost-competitive than previously believed
Journal: Renewable Energy World
Short Title: Determining the real cost: Why renewable power is more cost-competitive than previously believed
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: S. Awerbuch
Year: 2003
Title:Is gas really cheapest?
Journal: Modern Power Systems
Short Title: Is gas really cheapest?
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Government Document
Author: T. Beer, D. Olaru, M. V. D. Schoot, T. Grant, B. Keating, S. H. Dodds and C. Smith
Year: 2003
Title:Appropriateness of 350 million litre biofuels target
Department: T. a. R. Department of Industry, C. C. S. a. I. R. Organisation), B. B. o. T. a. R. Economics) and A. A. B. o. A. a. R. Economics)
City: Canberra
Publisher: Australian Government
Keywords: biofuels
environmental benefits
cost-effectiveness
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Thesis
Author: T. d. M. d. Bergendal
Year: 2003
Title:The effects of the mid term review on oilseed rape for biodiesel
Academic Department: College of Science and Engineering
University: University of Edinburgh
Degree: BSc with Honours in Agriculture, Forestry and Rural Economy
Short Title: The effects of the mid term review on oilseed rape for biodiesel
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: C. Boemare, P. Quirion and S. Sorrell
Year: 2003
Title:The evolution of emissions trading in the EU: tensions between national trading schemes and the proposed EU directive
Journal: Climate Policy
Short Title: The evolution of emissions trading in the EU: tensions between national trading schemes and the proposed EU directive
Keywords: Emissions trading
Policy interaction
EU emissions trading scheme
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: S. Bonny
Year: 2003
Title:Why are most Europeans opposed to GMOs? Factors explaining rejection in France and Europe
Journal: Electronic Journal of Biotechnology
Volume: 6
Issue: 1
Date: April 15, 2003
Short Title: Why are most Europeans opposed to GMOs? Factors explaining rejection in France and Europe
ISSN: 0717-3458
Keywords: GMO
agriculture
acceptance
opposition movement
risk/benefit balance
risk perception

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Edited Book
Editor: M. E. Burfisher
Year: 2003
Title:Agricultural Policy Reform in the WTO.
Publisher: Nova Science Publishers, Inc.
Short Title: Agricultural Policy Reform in the WTO.
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Unpublished Work
Author: C. Chapman
Year: 2003
Title of Work: Global Oil Resources and the Persian Gulf: Security and Democracy
Series Title: Working Papers in Economics
Institution: Department of Economics, Rensselaer Polytechnic Institute,
Short Title: Global Oil Resources and the Persian Gulf: Security and Democracy
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: C. J. Cleveland and R. K. Kaufmann
Year: 2003
Title:Oil supply and oil politics:D !ej"a Vu all over again
Journal: Energy Policy
Volume: 31
Short Title: Oil supply and oil politics:D !ej"a Vu all over again
Keywords: Energy policy
Oil production
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: C. Cormio, M. Dicorato, A. Minoia and M. Trovato
Year: 2003
Title:A regional energy planning methodology including renewable energy sources and environmental constraints
Journal: Renewable and Sustainable Energy Reviews
Volume: 7
Pages: 99-130
Short Title: A regional energy planning methodology including renewable energy sources and environmental constraints
Keywords: Regional energy planning
Linear programming optimisation
EFOM methodology
Renewable energy
Cogeneration systems
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: EC
Year: 2003
Title:Reforming the European Union’s sugar policy, Summary of impact assessment work
Short Title: Reforming the European Union’s sugar policy, Summary of impact assessment work
Keywords: CMO
CAP
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Government Document
Author: EC
Year: 2003
Title:COUNCIL REGULATION (EC) No 1782/2003
Department: EC
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Statute
Year: 2003
Name of Act: ΟΔΗΓΙΑ 2003/87/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Code: Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Short Title: ΟΔΗΓΙΑ 2003/87/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: M. Guillou, V. Chatellier and A. Gohin
Year: 2003
Title:La réforme de la politique agricole commune de juin 2003, Simulations des effets micro-économiques et macro-économiques
Series Editor: R. E. E. E. S. RURALES
Institution: INRA
Short Title: La réforme de la politique agricole commune de juin 2003, Simulations des effets micro-économiques et macro-économiques
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: T. Hennessy
Year: 2003
Title:Farm Level Adjuststment in Ireland Following Deco pling
Short Title: Farm Level Adjuststment in Ireland Following Deco pling
Keywords: farm-level adjustments
decoupling
farmers’ attitudes

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: O. Henniges and J. Zeddies
Year: 2003
Title:EU sugar surpluses to ethanol
Series Title: F. O. Licht's International sugar and sweetner report
Volume: 135, NO.13
Date: 25.04.2003
Short Title: EU sugar surpluses to ethanol


Reference Type: Report
Author: O. Henniges and J. Zeddies
Year: 2003
Title:Eu sugar surpluses to ethanol
Series Title: F.O.Licht´s International Sugar and Sweetener Report
Short Title: Eu sugar surpluses to ethanol
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: D. Kahneman
Year: 2003
Title:Maps of bounded rationality: psychology for behavioral economics
Journal: The American Economic Review
Volume: 93
Issue: 5
Pages: 1449-1472
Short Title: Maps of bounded rationality: psychology for behavioral economics


Reference Type: Journal Article
Author: G. C. Kooten
Year: 2003
Title:Smoke and Mirrors: The Kyoto Protocol and Beyond
Journal: Canadian Public Policy - Analyse de Politques
Volume: XXIX
Issue: 4
Short Title: Smoke and Mirrors: The Kyoto Protocol and Beyond
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: J. L. Outlaw, D. P. Anderson, S. L. Klose, J. W. Richardson, B. K. Herbst, M. L. Waller, J. M. Raulston, S. L. Sneary and R. C. Gill
Year: 2003
Title:An Economic Examination of Potential Ethanol Production in Texas (Abbreviated Version)
Institution: Department of Agricultural Economics, Texas A&M University
Short Title: An Economic Examination of Potential Ethanol Production in Texas (Abbreviated Version)
'File' Attachments: Click here
Click here


Reference Type: Journal Article
Author: W. Paul, J. Gibbons and S. Ramsden
Year: 2003
Title:The impact of cereal prices and policy on crop rotations and supply response
Journal: Journal of Agricultural Economics
Volume: 54
Issue: 2
Pages: 11
Start Page: 313
Type of Article: journal
Short Title: The impact of cereal prices and policy on crop rotations and supply response
Keywords: CAP, Agenda 2000
Author Address: paul.wilson@nottingham.ac.uk
Division of Agricultural Sciences, School of Biosiences, University of Nottingham, Sutton Bonington campus, LE12 5RD, UK
Language: english

Reference Type: Journal Article
Author: O. Rohm and S. Dabbert
Year: 2003
Title:Integrating Agri-Environmental Programs into Regional Production Models: An Extension of Positive Mathematical Programming
Journal: American Journal of Agricultural Economics
Volume: 85
Issue: 1
Pages: 254-265
Short Title: Integrating Agri-Environmental Programs into Regional Production Models: An Extension of Positive Mathematical Programming
Keywords: Agri-environmental programs
Calibration
Joint production
Regional production models
Positive mathematical programming
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: M. D. A. Rounsevell, J. E. Annetts, E. Audsley, T. Mayr and I. Reginster
Year: 2003
Title:Modelling the spatial distribution of agricultural land use at the regional scale
Journal: Agriculture, Ecosystems and Environment
Volume: 95
Pages: 465-479
Start Page: 465
Short Title: Modelling the spatial distribution of agricultural land use at the regional scale
Keywords: Land use
Spatially-explicit models
Agricultural decision making
Farm model
Abstract: Agriculture is the most important land use in Europe in geographic terms and because of this it plays a central role in the
quality of the wider environment. Whilst the spatial patterns of agricultural land use have changed considerably in recent times,
further changes are likely as a result of the influences of policy reform, socio-economics and climate change. Understanding,
therefore, howagricultural land use might respond to global environmental change drivers is a research question of considerable
importance. The first step, however, in projecting potential future changes in agricultural land use is to be able to understand
and represent in models both the socio-economic and physical processes that control current land use distributions.
Thus, this paper presents an approach to modelling the spatial distribution of agricultural land use at the regional scale. The
approach is based on the simulation of farm-scale decision making processes (based on optimisation) and the response of crops
to their physical environment. Regional scale applications of the model are undertaken through the use of spatially-variable,
geographic data sets (soils, climate and topography) combined with economic data. Examples of the application of the model are
given for two regions of England: the north-west and east Anglia. These regions were selected to give examples of contrasting
land use systems within the context of northern European agriculture. The model results are compared statistically with
observed distributions of agricultural land use for the same regions in a quasi-validation exercise. The comparison suggests that
the model is very good at representing land use that is aggregated at the regional level, and at representing general spatial trends
in land use patterns. Some differences were observed, however, in land use densities between the modelled and observed data.
The results suggest that the basic hypothesis of the model: that farmers are risk averse, profit maximisers, is a reasonable
assumption for the regions studied. However, further study of decision making processes would be likely to improve our
ability to model agricultural land use distributions. This includes, for example, the role of farmer attitudes to risk, differing
views on future prices and profitability, and the effect of time lags in the decision process.
© 2002 Elsevier Science B.V. All rights reserved.

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: U. A. Schneider and B. A. McCarl
Year: 2003
Title:Economic Potential of Biomass Based Fuels for Greenhouse Gas Emission Mitigation
Journal: Environmental and Resource Economics
Volume: 24
Pages: 291-312
Start Page: 291
Short Title: Economic Potential of Biomass Based Fuels for Greenhouse Gas Emission Mitigation
Keywords: agricultural sector model
alternative energy
biofuel economics
biomass power plants
greenhouse gas emission mitigation
short rotation woody crops
switchgrass

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: D. G. Tiffany and V. R. Eidman
Year: 2003
Title:Factors Associated with Success of Fuel Ethanol Producers
Institution: DEPARTMENT OF APPLIED ECONOMICS
COLLEGE OF AGRICULTURAL, FOOD, AND ENVIRONMENTAL SCIENCES
UNIVERSITY OF MINNESOTA
Type: Staff Paper
Short Title: Factors Associated with Success of Fuel Ethanol Producers
Keywords: spreadsheet model
Dry mill ethanol plants
DDGS

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: H. P. Witzke and A. Kuhn
Year: 2003
Title:Assessing Reform Options for the Sugar Common Market Organisation – Quantitative Analyses with Interlinked Models
Short Title: Assessing Reform Options for the Sugar Common Market Organisation – Quantitative Analyses with Interlinked Models
Keywords: CAPSIM
WATSIM
CMO
Sugar
Impact Assessment


'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: ΕΚΠ
Year: 2003
Title:ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Series Title: Προτάσεις για τον ενεργειακό τομέα στον ελληνικό χώρο
Institution: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Short Title: ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Year: 2004
Title:Les biocarburants : vraie ou fausse solution
Series Editor: P. b. s. juillet-août
Series Title: INDICATEURS, pour un Développement Durable
Institution: Bureau de dépôt : Ottignies
Document Number: n°04-3
Short Title: Les biocarburants : vraie ou fausse solution
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Online Database
Year: 2004
Title:Χατζημιχάλης υπέρ Εθνικού Σχεδίου για ενεργειακά φυτά
Publisher: AgroNews
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Statute
Year: 2004
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Newspaper Article
Year: 2004
Title:L'OPEP baisse sa production, malgré la controverse
Newspaper: LEMONDE.FR
Short Title: L'OPEP baisse sa production, malgré la controverse
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Conference Paper
Author: M. Adenäuer, K. Louhichi, B. H. Frahan and H. P. Witzke
Year: 2004
Title:Impact of the "Everything but Arms" initiative on the EU sugar sub-sector
Editor: Editior
Conference Name: the International Conference on Policy Modelling (EcoMod2004)
Conference Location: Paris
Date: 30 June – 2 July, 2004
Keywords: agricultural sector modelling
CAPRI
sugar

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: T. S. Aidt and J. Dutta
Year: 2004
Title:Transitional politics:emerging incentive-based instruments in environmental regulation
Journal: Journal of Environmental Economics and Management
Volume: 47
Pages: 458-479
Short Title: Transitional politics:emerging incentive-based instruments in environmental regulation
Keywords: nstrument choice
Political economy
Environmental policy
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: L. A. Andriantiatsaholiniaina, V. S. Kouikoglou and Y. A. Phillis
Year: 2004
Title:Evaluating strategies for sustainable development: fuzzy logic reasoning and sensitivity analysis
Journal: Ecological Economics
Volume: 48
Pages: 149-172
Short Title: Evaluating strategies for sustainable development: fuzzy logic reasoning and sensitivity analysis
Keywords: Sustainable development
Decision-making
Indicators of sustainability
Fuzzy logic
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Personal Communication
Author: S. Awerbuch
Year: 2004
Title:Resume of Shimon Awerbuch, PhD
Short Title: Resume of Shimon Awerbuch, PhD
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Unpublished Work
Author: S. Awerbuch and R. Sauter
Year: 2004
Title of Work: Exploring the oil-GDP effect to support renewables development
Institution: University of Sussex
Short Title: Exploring the oil-GDP effect to support renewables development
Keywords: Oil price shocks
oil price volatility
Oil-GDP effects
renewable energy
RES-E targets
financial beta risk
funding renewables
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: G. Barbarosoglu and Y. Arda
Year: 2004
Title:A two-stage stochastic programming framework for transportation planning in disaster response
Journal: Journal of the Operational Research Society
Volume: 55
Pages: 43-53
Short Title: A two-stage stochastic programming framework for transportation planning in disaster response
Keywords: stochastic linear programming
urban studies
scenario analysis
transport
network recourse
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: J. C. J. M. v. d. Bergh
Year: 2004
Title:Optimal climate policy is a utopia: from quantitative to qualitative cost-benefit analysis
Journal: Ecological Economics
Volume: 48
Pages: 385- 393
Short Title: Optimal climate policy is a utopia: from quantitative to qualitative cost-benefit analysis
Keywords: Catastrophes
Complexity
Extreme events
Growth theory
History
Issue linking
Minimax regret
Precautionary principle
Uncertainty
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: B. Boardman
Year: 2004
Title:New directions for household energy efficiency: evidence fromthe UK
Journal: Energy Policy
Volume: 32
Pages: 1921-1933
Start Page: 1921
Short Title: New directions for household energy efficiency: evidence fromthe UK
Keywords: Energy efficiency
Product policy
Market transformation
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Conference Paper
Author: M. S. Briggs and P. Pearson
Year: 2004
Title:Incorporating Lessons on Biodiesel into the Science Classroom
Editor: Editior
Conference Name: NH Science Teacher Association (NHSTA) Annual Conference
Conference Location: Philips Exeter Academy. Exeter, NH
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: D. W. Bromley
Year: 2004
Title:Reconsidering Environmental Policy: Prescriptive Consequentialism and Volitional Pragmatism
Journal: Environmental and Resource Economics
Volume: 28
Pages: 73-99
Short Title: Reconsidering Environmental Policy: Prescriptive Consequentialism and Volitional Pragmatism
Keywords: collective action
consequentialism
environmental policy
pragmatism
volitional pragmatism
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: V. Chatellier and V. Jacquerie
Year: 2004
Title:La diversité des exploitations laitières européennes et les effets différenciés de la réforme de la PAC de juin 2003
Series Title: INRA Productions Animales, Octobre 2004
Institution: INRA
Short Title: La diversité des exploitations laitières européennes et les effets différenciés de la réforme de la PAC de juin 2003
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: T. L. Cherry, P. Frykblm, J. F. Shogren, J. A. List and M. B. Sullivan
Year: 2004
Title:Laboratory Testbeds and Non-Market Valuation: The Case of Bidding Behavior in a Second-Price Auction with an Outside Option
Journal: Environmental & Resource Economics
Volume: 29
Pages: 285-294
Short Title: Laboratory Testbeds and Non-Market Valuation: The Case of Bidding Behavior in a Second-Price Auction with an Outside Option
Keywords: bidding behavior
experiments
outside option
valuation
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: W. Clarka and W. Isherwood
Year: 2004
Title:Distributed generation: remote power systems with advanced storage technologies
Journal: Energy Policy
Volume: 32
Pages: 1573-1589
Short Title: Distributed generation: remote power systems with advanced storage technologies
Keywords: Distributed generation energy
Environmentally sound technologies
Remote communities
Advanced technologies
Optimization
economic models
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: A. Crooks
Year: 2004
Title:The Horizon Problem and New Generation Cooperatives: Another Look at Minnesota Corn Processors
Institution: USDA, Rural Development
Short Title: The Horizon Problem and New Generation Cooperatives: Another Look at Minnesota Corn Processors

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: L. Dale, D. Milborrow, R. Slark and G. Strbac
Year: 2004
Title:Total cost estimates for large-scale wind scenarios in UK
Journal: Energy Policy
Volume: 32
Pages: 1949-1956
Short Title: Total cost estimates for large-scale wind scenarios in UK
Keywords: Wind energy costs
Renewable electricity generation
Integration of wind energy
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: R. Dossan and V. Ranganatha
Year: 2004
Title:Farmers’ willingness to pay for power in India: conceptual issues, survey results and implications for pricing
Journal: Ecological Economics
Volume: 26
Pages: 359-369
Short Title: Farmers’ willingness to pay for power in India: conceptual issues, survey results and implications for pricing
Keywords: Power
Willingness to pay
Subsidy
Efficient pricing
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Manuscript
Author: M. Dufumier
Year: 2004
Title:Developpement durable
Short Title: Developpement durable
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: G. Filbeck and R. F. Gorman
Year: 2004
Title:The Relationship between the Environmental and Financial Performance of Public Utilities
Journal: Environmental and Resource Economics
Volume: 29
Pages: 137-157
Short Title: The Relationship between the Environmental and Financial Performance of Public Utilities
Keywords: environment
performance
public utilities
regulation
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: C. W. Frei
Year: 2004
Title:The Kyoto protocol—a victimof supply security? or: if Maslow were in energy politics
Journal: Energy Policy
Volume: 32
Pages: 1253-1256
Short Title: The Kyoto protocol—a victimof supply security? or: if Maslow were in energy politics
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: M. Frondel and C. M. Schmidt
Year: 2004
Title:Facing the truth about separability: nothing works without energy
Journal: Ecological Economics
Volume: 51
Pages: 217-223
Short Title: Facing the truth about separability: nothing works without energy
Keywords: Substitution
Cost and production functions
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: N. Ghosh
Year: 2004
Title:Reducing dependence on chemical fertilizers and its financial implications for farmers in India
Journal: Ecological Economics
Volume: 49
Pages: 149-162
Short Title: Reducing dependence on chemical fertilizers and its financial implications for farmers in India
Keywords: Technological choice in agriculture
Organic manure
Chemical fertilizer
Financial gains
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: B. K. Goodwin, M. L. Vandeveer and J. L. Deal
Year: 2004
Title:An emperical analysis of acreage effects of participation in the federal crop insurance program
Journal: American Journal of Agricultural Economics
Volume: 86(4)
Pages: 1058-1077
Short Title: An emperical analysis of acreage effects of participation in the federal crop insurance program
Keywords: acreage response
crop insurance

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: J. K. Henke, G. Klepper and N. Schmitz
Year: 2004
Title:Tax examption for biofuels in Germany: Is bio-ethanol really an option for climate policy?
Journal: Energy
Volume: xx
Pages: 1-19
Short Title: Tax examption for biofuels in Germany: Is bio-ethanol really an option for climate policy?


Reference Type: Journal Article
Author: J. M. Henke, G. Klepper and N. Nchmitz
Year: 2004
Title:Tax exemption for biofuels in Germany: Is bio-ethanol really an option for climate policy?
Journal: Energy
Pages: 1-19
Short Title: Tax exemption for biofuels in Germany: Is bio-ethanol really an option for climate policy?
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: G. Herve, C. L. Mouel and A. Gohin
Year: 2004
Title:Impacts of alternative agriculture income support schemes on multiple policy goals
Journal: European Review of Agricultural Economics
Volume: 31
Issue: 2
Pages: 24
Start Page: 125
Type of Article: journal
Short Title: Impacts of alternative agriculture income support schemes on multiple policy goals
Keywords: agricultural income support programmes, agricultural policy objectives, decoupling, trade effects, WTO
Language: english

Reference Type: Journal Article
Author: A. L. Hillman
Year: 2004
Title:Nietzschean development failures
Journal: PUBLIC CHOICE (to be published)
Short Title: Nietzschean development failures
Keywords: Development failure
poverty
inequality
Nietzsche


Reference Type: Journal Article
Author: H. Holttinen and S. Tuhkanen
Year: 2004
Title:The effect of wind power on CO2 abatement in the Nordic Countries
Journal: Energy Policy
Volume: 32
Pages: 1639-1652
Short Title: The effect of wind power on CO2 abatement in the Nordic Countries
Keywords: Wind power
CO2 abatement
Energy system modeling
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: IEA
Year: 2004
Title:Analysis of the Impact of High Oil Prices on the Global Economy
Institution: International Energy Agency
Short Title: Analysis of the Impact of High Oil Prices on the Global Economy
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: T. Jamasb, P. Nillesen and M. Pollitt
Year: 2004
Title:Strategic behaviour under regulatory benchmarking
Journal: Energy Economics
Volume: 26
Pages: 825-843
Short Title: Strategic behaviour under regulatory benchmarking
Keywords: Gaming
Strategic behaviour
Regulation
Benchmarking
Electricity
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: M. Jean and C. Pasty
Year: 2004
Title:Les débouchés non alimentaires des produits agricoles : un enjeu pour la france et l'union européenne
Institution: CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Short Title: Les débouchés non alimentaires des produits agricoles : un enjeu pour la france et l'union européenne
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: N. Khanna and F. Plassmann
Year: 2004
Title:The demand for environmental quality and the environmental Kuznets Curve hypothesis
Journal: Ecological Economics
Volume: 51
Pages: 225-236
Short Title: The demand for environmental quality and the environmental Kuznets Curve hypothesis
Keywords: Environmental Kuznets Curve
Income-pollution relationship
Production and consumption
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: J.-Y. Ko, J. W. Day, R. R. Lane and J. N. Day
Year: 2004
Title:A comparative evaluation of money-based and energy-based cost–benefit analyses of tertiary municipal wastewater treatment using forested wetlands vs. sand filtration in Louisiana
Journal: Ecological Economics
Volume: 49
Pages: 331-347
Short Title: A comparative evaluation of money-based and energy-based cost–benefit analyses of tertiary municipal wastewater treatment using forested wetlands vs. sand filtration in Louisiana
Keywords: Wetlands
Energy analysis
Municipal wastewater treatment
Louisiana
Cost– benefit analysis
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: M. Kopsakangas-Savolainen
Year: 2004
Title:The welfare effects of different pricing schemes for electricity distribution in Finland
Journal: Energy Policy
Volume: 32
Pages: 1429-1435
Short Title: The welfare effects of different pricing schemes for electricity distribution in Finland
Keywords: Distribution price of electricity
Optimal two-part tariffs
Welfare improvements
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: A. Lacroix, N. Beaudoin and D. Makowski
Year: 2004
Title:Agricultural water nonpoint pollution control under uncertainty and climate variability
Journal: Ecological Economics
Short Title: Agricultural water nonpoint pollution control under uncertainty and climate variability
Keywords: Stochastic nitrate pollution
Interdisciplinary approach
Cost-effectiveness analysis
Cropping systems
Environmental policies
Environmental constraints
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: A. J. D. Lambert, H. M. Boelaarts and A. A. M. Splinter
Year: 2004
Title:Optimal Recycling System Design: With an Application to Sophisticated Packaging Tools
Journal: Environmental and Resource Economics
Volume: 28
Pages: 273-299
Short Title: Optimal Recycling System Design: With an Application to Sophisticated Packaging Tools
Keywords: decision support
life cycle chain
mathematical programming
recycling
reuse
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: Y. Li and P. C. Flynn
Year: 2004
Title:Deregulated power prices: comparison of volatility
Journal: Energy Policy
Volume: 32
Pages: 1591-1601
Short Title: Deregulated power prices: comparison of volatility
Keywords: Deregulated electricity market
Power prices
Price behaviour
Power price volatility
Real time pricing
Demand side management
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Conference Paper
Author: V. Lychnaras, S. Kalligeros, N. Liapis, Y. Panoulas, C. Panoutsou, A. Nikolaou, S. Stournas, E. Lois and G. Karabalakis
Year: 2004
Title:Implementation and evaluation of the first biodiesel chain in greece
Editor: Editior
Conference Name: 2nd World Conference and Technology Exhibition on Biomass for Energy, Industry and Climate Protection
Conference Location: Rome, Italy
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: G. MacKerron
Year: 2004
Title:Nuclear power and the characteristics of ‘ordinariness’—the case of UK energy policy
Journal: Energy Policy
Volume: 32
Pages: 1957-1965
Short Title: Nuclear power and the characteristics of ‘ordinariness’—the case of UK energy policy
Keywords: Nuclear
Market failure
UK energy policy
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: M. C. McManus, G. P. Hammond and C. R. Burrows
Year: 2004
Title:Life-Cycle Assessment of Mineral and Rapeseed Oil in Mobile Hydraulic Systems
Journal: Journal of Industrial Ecology
Volume: 7
Issue: 3-4
Short Title: Life-Cycle Assessment of Mineral and Rapeseed Oil in Mobile Hydraulic Systems
Keywords: biobased products
biodegradable fluids
biolubricants
functional unit
machine performance
product use
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: C. Mitchell and P. Connor
Year: 2004
Title:Renewable energy policy in the UK 1990–2003
Journal: Energy Policy
Volume: 32
Pages: 1935-1947
Short Title: Renewable energy policy in the UK 1990–2003
Keywords: Renewables obligation
Innovation
Learning
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: S. Mori and T. Saito
Year: 2004
Title:Potentials of hydrogen and nuclear towards global warming mitigation—expansion of an integrated assessment model MARIA and simulations
Journal: Energy Economics
Volume: 26
Short Title: Potentials of hydrogen and nuclear towards global warming mitigation—expansion of an integrated assessment model MARIA and simulations
Keywords: Integrated assessment model
Climate change
Greenhouse gas (GHG) emissions
Hydrogen production
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: J. Parcell and M. Brees
Year: 2004
Title:Ethanol profitability outlook (the "Crunch")
Series Title: Missouri Value Added Development Center- Vantage
Volume: Vol.5, No.1
Short Title: Ethanol profitability outlook (the "Crunch")


Reference Type: Report
Author: N. D. Paulson, B. A. Babcock, C. E. Hart and D. J. Hayes
Year: 2004
Title:Insuring Uncertainty in Value-Added Agriculture: Ethanol Production
City: Ames, Iowa
Institution: Center for Agricultural and Rural Development, Iowa State University
Short Title: Insuring Uncertainty in Value-Added Agriculture: Ethanol Production
Keywords: correlations
ethanol
insurance
risk management
value-added agriculture

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: J. M. Peterson and R. N. Boisvert
Year: 2004
Title:Incentive-compatible pollution control policies under asymmetric information on both risk preferences and technology
Journal: American Journal of Agricultural Economics
Volume: 86
Issue: 2
Pages: 291-306
Short Title: Incentive-compatible pollution control policies under asymmetric information on both risk preferences and technology
Keywords: Asymetric information
Mechanism design
Nonpoint pollution
Risk preferences
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: P. Quirion
Year: 2004
Title:Prices versus Quantities in a Second-Best Setting
Journal: Environmental & Resource Economics
Volume: 29
Pages: 337- 359
Short Title: Prices versus Quantities in a Second-Best Setting
Keywords: environmental taxes
policy choice
second best
tradable permits
uncertainty
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: H. Republic
Year: 2004
Title:1st national report regarding promotion of the use of biofuels or other renewable fuels for transport in Greece for the period 2005-2010.
Institution: Renewable energy sources and energy saving directorate, Directorate general for energy, Ministry of development, Hellenic republic
Short Title: 1st national report regarding promotion of the use of biofuels or other renewable fuels for transport in Greece for the period 2005-2010.
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: A. E. Saak
Year: 2004
Title:On the Ricardian rent and the allocation of land under joint price and yield uncertainty
Journal: European Review of Agricultural Economics
Volume: 31
Issue: 4
Pages: 473-479
Start Page: 473
Short Title: On the Ricardian rent and the allocation of land under joint price and yield uncertainty
Keywords: Land rent
Uncertainty
Concordance order

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: J. Sathaye, S. Murtishaw, L. Price, M. Lefranc, J. Roy, H. Winklerd and R. Spalding-Fecher
Year: 2004
Title:Multiproject baselines for evaluation of electric power projects
Journal: Energy Policy
Volume: 32
Pages: 1303-1317
Short Title: Multiproject baselines for evaluation of electric power projects
Keywords: Multiproject baselines
Electric power GHG mitigation projects
Marginal emissions rates
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: J. Sheehan, A. Aden, K. Paustian, K. Killian, J. Brenner, M. Walsh and R. Nelson
Year: 2004
Title:Energy and Environmental Aspects of Using Corn Stover for Fuel Ethanol
Journal: the Journal of Industrial Ecology
Volume: 7
Issue: 3-4
Short Title: Energy and Environmental Aspects of Using Corn Stover for Fuel Ethanol
Keywords: agricultural residues
biofuels
biomass
E85
life-cycle assessment (LCA)
soil organic carbon (SOC)
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: S. Suh
Year: 2004
Title:Functions, commodities and environmental impacts in an ecological–economic model
Journal: Ecological Economics
Volume: 48
Pages: 451- 467
Short Title: Functions, commodities and environmental impacts in an ecological–economic model
Keywords: Life cycle assessment (LCA)
Input–output analysis (IOA)
Hybrid analysis
System boundary
Comprehensive ecological–economic model
Functional flow
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Conference Paper
Author: K. J. Thomson
Year: 2004
Title:Agricultural Multifunctionality and EU Policies: Some Cautious Remarks
Editor: Editior
Conference Name: The Interactions of Agricultural Trade Agreements: Scenarios on Multifunctionality Impacts and EU-Policy Reactions
Conference Location: Andros, Greece,
Publisher: European Network of Agricultural and Rural Policy Research Institutes (ENARPRI)
Date: 2 October 2004
Keywords: Multifunctionality
EU Policies

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Conference Paper
Author: K. J. Thomson and D. Roberts
Year: 2004
Title:Territorial Cohesion and the CAP: EU Conflicts and Evidence
Editor: Editior
Conference Name: AES Annual Conference
Conference Location: University of Aberdeen
Date: 2-4 April 2004
Keywords: ESDP
CAP

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: C. Vrolijk
Year: 2004
Title:Climate change and power: economic instruments for European electricity
Journal: Energy Policy
Volume: 32
Short Title: Climate change and power: economic instruments for European electricity
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: J. Watson
Year: 2004
Title:Co-provision in sustainable energy systems: the case of micro-generation
Journal: Energy Policy
Volume: 32
Pages: 1981-1990
Short Title: Co-provision in sustainable energy systems: the case of micro-generation
Keywords: Micro-generation
Co-provision
Electricity sector
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: Ε. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Year: 2004
Title:EΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2005 – 2007
Institution: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Short Title: EΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2005 – 2007
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: Ε. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Year: 2004
Title:Η τελευταία μεταρρύθμιση Της Κοινής Αγροτικης Πολιτικής και η εφαρμογή της
Institution: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Short Title: Η τελευταία μεταρρύθμιση Της Κοινής Αγροτικης Πολιτικής και η εφαρμογή της
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Manuscript
Author: Κ. Λ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Year: 2004
Title:Βιώσιμη Συνεταιριστική Οικονομία
Collection Title: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
City: Athens
Short Title: Βιώσιμη Συνεταιριστική Οικονομία
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: D. Berry
Year: 2005
Title:Renewable energy as a natural gas price hedge: the cost of wind
Journal: Energy Policy
Volume: 33
Pages: 799-807
Short Title: Renewable energy as a natural gas price hedge: the cost of wind
Keywords: Wind energy
Natural gas
Price volatility
Hedge


Reference Type: Journal Article
Author: L. Bird, M. Bolinger, T. Gagliano, R. Wiser, M. Brown and B. Parsons
Year: 2005
Title:Policies and market factors driving wind power development in the United States
Journal: Energy Policy
Volume: 33
Pages: 1397-1407
Short Title: Policies and market factors driving wind power development in the United States
Keywords: Renewable energy policy
Wind energy development
Wind energy markets
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: C. Brink, E. v. Ierland, L. Hordijk and C. Kroeze
Year: 2005
Title:Cost-effective emission abatement in agriculture in the presence of interrelations: cases for the Netherlands and Europe
Journal: Ecological Economics
Volume: 53
Pages: 59-74
Short Title: Cost-effective emission abatement in agriculture in the presence of interrelations: cases for the Netherlands and Europe
Keywords: Cost-effectiveness
Emission abatement
Global warming
Acid rain
Integrated assessment
Agriculture
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: S. D. Cara, M. Houze and P.-A. Jayet
Year: 2005
Title:Methane and Nitrous Oxide Emissions from Agriculture in the EU:A Spatial Assessment of Sources and Abatement Costs
Journal: Environmental & Resource Economics
Volume: 32
Pages: 551 -583
Start Page: 551
Short Title: Methane and Nitrous Oxide Emissions from Agriculture in the EU:A Spatial Assessment of Sources and Abatement Costs
Keywords: agriculture
climate change
European Union
greenhouse gas emissions
marginal
abatement costs
methane
nitrous oxide

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: F. Cavallaro and L. Ciraolo
Year: 2005
Title:A multicriteria approach to evaluate wind energy plants on an Italian island
Journal: Energy Policy
Volume: 33
Pages: 235-244
Short Title: A multicriteria approach to evaluate wind energy plants on an Italian island
Keywords: Multicriteria
Wind energy
Renewable energy sources
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: J. R. Dunn, P. Caswell, T. Crooks, V. Eidman, J. Hrubovcak, H. Shapouri, S. Richman and T. Scott
Year: 2005
Title:The Role of Information Technology in the Fuel Ethanol Industry
City: Minnesota
Date: November 8-9, 2005
Type: Paper presentation at the NCERA-194 2005 Annual Meeting
Short Title: The Role of Information Technology in the Fuel Ethanol Industry

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: EC
Year: 2005
Title:Reforming the European Union’s sugar policy: Update of impact assessment
Institution: COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
Date: 22.6.2005
Type: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT
Short Title: Reforming the European Union’s sugar policy: Update of impact assessment
Report Number: COM(2005)263 final

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: P. Garrouste and S. Saussier
Year: 2005
Title:Looking for a theory of firm: Future challenges
Journal: Journal of Economic Behavior and Organization
Volume: 58
Pages: 178-199
Short Title: Looking for a theory of firm: Future challenges
Keywords: Theory of the firm
Nature and boundaries
Incentives
Property rights
Transaction costs
Industrial organization


Reference Type: Journal Article
Author: J. M. Gibbons, D. L. Sparkes, P. Wilson and S. J. Ramsden
Year: 2005
Title:Modelling optimal strategies for decreasing nitrate loss with variation in weather – a farm-level approach
Journal: Agricultural Systems
Volume: 83
Pages: 113-134
Start Page: 113
Short Title: Modelling optimal strategies for decreasing nitrate loss with variation in weather – a farm-level approach
Keywords: Nitrate loss
Farm-level models
Decision making
Management strategies
Sandy soils
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: E. Gnansounou, A. Dauriat and C. E. Wyman
Year: 2005
Title:Refining sweet sorghum to ethanol and sugar: economic trade-off in the context of North China
Journal: Bioresource Technology
Volume: 96
Pages: 985-1002
Start Page: 985
Short Title: Refining sweet sorghum to ethanol and sugar: economic trade-off in the context of North China
Keywords: Energy
Ethanol
Sugar
Sweet sorghum
Economics


Reference Type: Journal Article
Author: R.-U. Goetz and A. Keusch
Year: 2005
Title:Dynamic efficiency of soil erosion and phosphor reduction policies combining economic and biophysical models
Journal: Ecological Economics
Volume: 52
Pages: 201-218
Short Title: Dynamic efficiency of soil erosion and phosphor reduction policies combining economic and biophysical models
Keywords: Soil erosion
Phosphorus runoffs
Land-use tax
Soil protection scores
Dynamic optimization
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: R. D. Horan and J. A. Shortle
Year: 2005
Title:When two wrongs make a right: Second-best Point-nonpoint trading ratios
Journal: American Journal of Agricultural Economics
Volume: 87
Issue: 2
Pages: 340-352
Short Title: When two wrongs make a right: Second-best Point-nonpoint trading ratios
Keywords: Agricultural pollution
Environmental policy
Permit trading
Water quality
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: D. v. d. Horst
Year: 2005
Title:UK biomass energy since 1990: the mismatch between project types and policy objectives
Journal: Energy Policy
Volume: 33
Pages: 705-716
Short Title: UK biomass energy since 1990: the mismatch between project types and policy objectives
Keywords: Biomass energy
NFFO
Renewables policy
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Book
Author: R. E. Howitt
Year: 2005
Title:Agricultural and Environmental Policy Models: Calibration, Estimation and Optimization
Short Title: Agricultural and Environmental Policy Models: Calibration, Estimation and Optimization

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: H. G. P. Jansen, B. A. M. Bouman, R. A. Schipper, H. Hengsdigk and A. Nieuwenhuyse
Year: 2005
Title:An interdisciplinary approach to regional land use analysis using GIS, with applications to the Atlantic Zone of Costa Rica
Journal: Agricultural Economics
Volume: 32
Pages: 87-104
Short Title: An interdisciplinary approach to regional land use analysis using GIS, with applications to the Atlantic Zone of Costa Rica
Keywords: Costa Rica
GIS
Interdisciplinary
Land use analysis
Linear programming
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: L. Júdez, M. Ibáñez, R. d. Andrés, E. Urzainqui and J. L. Miguel
Year: 2005
Title:First results of PROMAPA.G. a comparison of two calibration methods
Date: August 17, 2005
Short Title: First results of PROMAPA.G. a comparison of two calibration methods
Keywords: PROMAPA.G


'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: J. K. Kaldellis
Year: 2005
Title:Social attitude towards wind energy applications in Greece
Journal: Energy Policy
Volume: 33
Pages: 595-602
Short Title: Social attitude towards wind energy applications in Greece
Keywords: Wind energy
Social attitude
Nimby
Public survey
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: F.-H. F. Liu, C.-C. Huang and Y.-L. Yen
Year: 2005
Title:Theory and Methodology Using DEA to obtain efficient solutions for multi-objective 0-1 linear programs
Journal: European Journal of Operational Research
Volume: 126
Pages: 51-68
Short Title: Theory and Methodology Using DEA to obtain efficient solutions for multi-objective 0-1 linear programs
Keywords: Data envelopment analysis
Multi-objective mathematical programming
0-1 linear programming


Reference Type: Conference Proceedings
Author: J. Malça, S. Rozakis and F. Freire
Year of Conference: 2005
Title:Bioethanol replacing gasoline: greenhouse gas emissions reduction, life-cycle energy savings and economic aspects
Conference Name: 2nd International Conference on Life ycle Management
Conference Location: Barcelona
Pages: 510-514
Series Title: Agriculture & Energy: Case studies in the agro-industrial sector
Date: Sep ember 5-7, 2005
Short Title: Bioethanol replacing gasoline: greenhouse gas emissions reduction, life-cycle energy savings and economic aspects
Keywords: LCA
GHG
Bioethanol

'File' Atttachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: M. A. Max-Neef
Year: 2005
Title:Foundations of transdisciplinarity
Journal: Ecological Economics
Volume: 53
Pages: 5- 16
Short Title: Foundations of transdisciplinarity
Keywords: Weak and strong transdisciplinarity
Levels of reality
Axiom of the included middle
Quantum logic
Complexity
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: J. D. Murphy and K. McCarthy
Year: 2005
Title:Ethanol production from energy crops and wastes for use as a transport fuel in Ireland
Journal: Applied Energy
Volume: 82
Pages: 148-166
Short Title: Ethanol production from energy crops and wastes for use as a transport fuel in Ireland
Keywords: Ethanol
Lignocellulosic biomass
Greenhouse-gas

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Book
Author: S. Murphy, B. Lilliston and M. B. Lake
Year: 2005
Title:WTO Agreement on Agriculture: A Decade of Dumping
Short Title: WTO Agreement on Agriculture: A Decade of Dumping
Keywords: WTO Agreement
Dumping

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: C. E. C. Nagueira and H. H. Zurn
Year: 2005
Title:Optimized sizing model for renewable energy systems in rural areas
Journal: Eng. Agríc., Jaboticabal,
Volume: 25
Issue: 2
Pages: 341-348
Short Title: Optimized sizing model for renewable energy systems in rural areas
Keywords: renewable resource
sizing methodology
optimization model
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Book
Author: F. Reinhardt, J. Weber and M. Shelman
Year: 2005
Title:Mid-Missouri Energy
Publisher: Harvard Business School
Short Title: Mid-Missouri Energy

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: M. O. Ribaudo, R. Heimlich and M. Peters
Year: 2005
Title:Nitrogen sources and Gulf hypoxia: potential for environmental credit trading
Journal: Ecological Economics
Volume: 52
Pages: 159-168
Short Title: Nitrogen sources and Gulf hypoxia: potential for environmental credit trading
Keywords: Hypoxia
Nitrogen
Credit trading
Economic modeling
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: P. Rietveld and S. v. Woundenberg
Year: 2005
Title:Why fuel prices differ
Journal: Energy Economics
Volume: 27
Issue: 1
Pages: 79-92
Short Title: Why fuel prices differ
Keywords: Fuel price
Public finance
Tax competition


Reference Type: Journal Article
Author: I. H. Rowlands
Year: 2005
Title:The European directive on renewable electricity: conflicts and compromises
Journal: Energy Policy
Volume: 33
Pages: 965-974
Short Title: The European directive on renewable electricity: conflicts and compromises
Keywords: Electricity
European Union
Renewables
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: S. Rozakis and J.-C. Sourie
Year: 2005
Title:Micro-economic modelling of biofuel system in France to determine tax exemption policy under uncertainty
Journal: Energy Policy
Volume: 33
Pages: 171-182
Start Page: 171
Short Title: Micro-economic modelling of biofuel system in France to determine tax exemption policy under uncertainty
Keywords: Liquid biofuel,
Monte Carlo simulation
LP modeling
Tax examption policy
Abstract: Liquid biofuel support program launched in 1993 in France is implemented through tax exemptions to biofuels produced by agro-
industrial chains.Activity levels are fixed by decree and allocated by the government to the different chains.Based on earmarked
budget increase voted in the parliament,total quantity of biofuels will be increased by 50%in the horizon 2002 –2003.A micro-
economic biofuel activity model containing a detailed agricultural sector component,that is represented by 700 farms,is used to
estimate costs and surpluses generated by the activity at the national level as well as tax exemption levels.Furthermore,Monte Carlo
simulation has been used to search for ef ficient tax exemptions policies in an uncertain environment,where biofuel pro fitability is
signi ficantly affected by petroleum price and soja cake prices.Results suggest that,for the most ef ficient units both at the industry
level (large size biomass conversion units)and at the agricultural sector level (most productive farms),unitary tax exemptions could
be decreased by 10 –20%for both biofuels,ethyl ether and methyl ester,with no risk for the viability of any existing chain.

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: S. A. A. Sabour
Year: 2005
Title:Quantifying the external cost of oil consumption within the context of sustainable development
Journal: Energy Policy
Volume: 33
Pages: 809-813
Start Page: 809
Short Title: Quantifying the external cost of oil consumption within the context of sustainable development
Keywords: Sustainable development
The external cost
Oil consumption
Lifecycle costing
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: H.-G. Schwarz
Year: 2005
Title:Modernisation of existing and new construction of power plants in Germany: results of an optimisation model
Journal: Ecological Economics
Volume: 27
Pages: 113-137
Short Title: Modernisation of existing and new construction of power plants in Germany: results of an optimisation model
Keywords: New power plant construction
Old plant modernisation
Mixed integer linear programming
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Edited Book
Editor: R. E. H. Sims
Year: 2005
Title:Bioenergy Options for a Cleaner Environment: In Developed and Developing Countries
Series Title: Agricultural Systems
Publisher: Elsevier Ltd., Oxford,
Volume: 83
Number of Pages: 329-339
Short Title: Bioenergy Options for a Cleaner Environment: In Developed and Developing Countries
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: R. Tamaschke, G. Docwra and R. Stillman
Year: 2005
Title:Measuring market power in electricity generation: A long-term perspective using a programming model
Journal: Energy Economics
Volume: 27
Pages: 317-335
Short Title: Measuring market power in electricity generation: A long-term perspective using a programming model
Keywords: Market power
Electricity
Generation
Economic
Long-run
Modelling
Queensland
Australia
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Web Page
Author: P. Unit
Year: 2005
Title:The hard wheat supply chain in Tuscany
Short Title: The hard wheat supply chain in Tuscany
Keywords: Hard wheet
MTR
CMO

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: A. Vlachou
Year: 2005
Title:Environmental regulation: a value-theoretic and class-based analysis
Journal: Cambridge Journal of Economics
Volume: 29
Pages: 577- 599
Short Title: Environmental regulation: a value-theoretic and class-based analysis
Keywords: Value
Class
Environmental policies
Capitalism JEL classifications: H2, P1, Q2, Q3
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: Ε. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Year: 2005
Title:ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΠ
Short Title: ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΠ
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Conference Paper
Author: N. Τσαµατρόπουλος
Year: 2005
Title:Biofuels for transport in the regional context
Editor: Editior
Conference Name: Strategy for the Deployment of Biofuels for Transport in the Eastern European Market
Conference Location: Athens Imperial Hotel
Date: 16th september 2005
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Personal Communication
Year: 2006
Title:Communiqué de presse
Short Title: Communiqué de presse
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Newspaper Article
Year: 2006
Title:Biofuels Barometer: 3.9 Million tons produces in 2005
Newspaper: Eurobserver
Pages: 57-66
Short Title: Biofuels Barometer: 3.9 Million tons produces in 2005


Reference Type: Newspaper Article
Year: 2006
Title:Les prix du pétrole proches de leurs sommets historiques
Newspaper: LEMONDE.FR
Short Title: Les prix du pétrole proches de leurs sommets historiques
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Newspaper Article
Year: 2006
Title:Newspaper article on climate change
Short Title: Newspaper article on climate change
'File' Attachments: Click here
Click here
Click here


Reference Type: Journal Article
Author: O. Benedetti, J. A. Plá, R. Rathmann and A. D. Padula
Year: 2006
Title:Uma proposta de modelo para avaliar a viabilidade do biodiesel no brasil
Journal: Teoria e Evidência Econômica, Passo Fundo
Volume: 14
Short Title: Uma proposta de modelo para avaliar a viabilidade do biodiesel no brasil
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Book
Author: J. Bisschop
Year: 2006
Title:AIMS Optimization Modeling
Short Title: AIMS Optimization Modeling
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Magazine Article
Author: J.-M. Boussard
Year: 2006
Title:Faut-il libéraliser l’agriculture mondiale?
Magazine: Cahiers Agricultures
Volume: 15
Issue Number: 5
Pages: 405-407
Short Title: Faut-il libéraliser l’agriculture mondiale?
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: M. Busse and F. Jerosch
Year: 2006
Title:Reform of the EU Sugar Market
Journal: Intereconomics
Short Title: Reform of the EU Sugar Market

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: R. Caballero, F. Ruiz, M. V. R. Uria and C. Romero
Year: 2006
Title:Decision support Interactive meta-goal programming
Journal: European Journal of Operational Research
Volume: 175
Pages: 135-154
Short Title: Decision support Interactive meta-goal programming
Keywords: Goal programming
Meta-goal programming
Interactive
Satisficing


Reference Type: Conference Paper
Author: S. D. Cara
Year: 2006
Title:Mitigation costs and potentials in agriculture
Editor: Editior
Conference Location: CIHEAM-IAM - Barcelona, Spain
Date: 30 March 2006

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: A. K. Chapagain, A. Y. Hoekstra, H. H. G. Savenije and R. Gautam
Year: 2006
Title:The water footprint of cotton consumption: An assessment of the impact of worldwide consumption of cotton products on the water resources in the cotton producing countries
Journal: Ecological Economics
Volume: 60
Pages: 186-203
Short Title: The water footprint of cotton consumption: An assessment of the impact of worldwide consumption of cotton products on the water resources in the cotton producing countries
Keywords: Cotton consumption
Water footprint
Green water
Blue water
Virtual water
Water pollution
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: S. W. J. Charles and T. P. Dittmer
Year: 2006
Title:Are subsidies for biodiesel economically efficient?
Journal: Energy Policy
Volume: 34
Pages: 3993-4001
Short Title: Are subsidies for biodiesel economically efficient?
Keywords: Biodiesel
Subsidies
Externality
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: C.-D. Cheng-Dar Yue and S.-S. Wang
Year: 2006
Title:GIS-based evaluation of multifarious local renewable energy sources: a case study of the Chigu area of southwestern Taiwan
Journal: Energy Policy
Volume: 34
Pages: 730-742
Short Title: GIS-based evaluation of multifarious local renewable energy sources: a case study of the Chigu area of southwestern Taiwan
Keywords: Renewable energy
Potential evaluation
Geographic Information System
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: P. Crosson, P. O'Kiely, F. P. O'Mara and M. Wallace
Year: 2006
Title:The development of a mathematical model to investigate Irish beef production systems
Journal: Agricultural Systems
Volume: 89
Pages: 349-370
Short Title: The development of a mathematical model to investigate Irish beef production systems
Keywords: Beef production
CAP
Linear programming
Mathematical model
Systems
Abstract: Recent reform of European agricultural policy has resulted in substantial changes to the criteria by which premia payments are made.Beef farmers,who have been particularly dependent on premia payments to maintain margins,must re-evaluate their systems to identify optimal systems in these new circumstances.A mathematical model,the Grange Beef Model,is presented and used to identify optimal beef production systems in Ireland.The objective function maximises farm gross margin and the model is primarily constrained by animal nutritional requirements. Model applications are illustrated through the analysis of a series of scenarios concerning variation in beef and concentrate prices;technical development through the integration of an alternative forage and the impacts of participation in an agri-environmental scheme.

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Book
Author: R. T. Dale and W. E. Tyner
Year: 2006
Title:Economic and technical analysis of ethanol dry milling: model description
Publisher: Purdue University
Short Title: Economic and technical analysis of ethanol dry milling: model description
Keywords: Ethanol
DDGS
Dry Milling
Biochemical Process Engineering
Economic Modeling
Financing
Fermentation Process Modeling
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Book
Author: R. T. Dale and W. E. Tyner
Year: 2006
Title:Economic and technical analysis of ethanol dry milling: model user’s manual
Publisher: Purdue University
Short Title: Economic and technical analysis of ethanol dry milling: model user’s manual
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: M. F. Demirbas and M. Balat
Year: 2006
Title:Recent advances on the production and utilization trends of bio-fuels: A global perspective
Journal: Energy Conversion and Management
Volume: 47
Pages: 2371-2381
Start Page: 2371
Short Title: Recent advances on the production and utilization trends of bio-fuels: A global perspective
Keywords: Biomass
Bio-conversion
Bio-fuel
Bio-oil
Biogas
Chemicals
Ethanol
Bio-diesel

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: M. P. Dorado, F. Cruz, J. M. Palomar and F. J. Lopez
Year: 2006
Title:An approach to the economics of two vegetable oil-based biofuels in Spain
Journal: Renewable Energy
Volume: 31
Issue: 8
Pages: 1231-1237
Short Title: An approach to the economics of two vegetable oil-based biofuels in Spain
Keywords: Economics
Biodiesel
Renewable energy

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: EC
Year: 2006
Title:The European Sugar Sector, A long-term competitive future
Short Title: The European Sugar Sector, A long-term competitive future
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: U. ERS
Year: 2006
Title:EU-25 Sugar and Sweeteners Policy Reform
Series Title: Sugar and Sweetners Outlook
Document Number: SSS-245
Short Title: EU-25 Sugar and Sweeteners Policy Reform

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: S. R. Francisco and M. Ali
Year: 2006
Title:Resource allocation tradeoffs in Manila's peri-urban vegetable production systems: An application of multiple objective programming
Journal: Agricultural Systems
Volume: 87
Pages: 147-168
Short Title: Resource allocation tradeoffs in Manila's peri-urban vegetable production systems: An application of multiple objective programming
Keywords: Multi objective programming
Risk
Best compromise solution
Resource allocation
Peri-urban production systems


Reference Type: Report
Author: R. G. Ginder and N. D. Paulson
Year: 2006
Title:The Growth and Direction of the Biodiesel Industry in the U.S.
City: California
Institution: American Agricultural Economics Association
Date: July 23-26, 2006.
Type: Selected Paper prepared for presentation at the American Agricultural Economics Association Annual Meeting
Short Title: The Growth and Direction of the Biodiesel Industry in the U.S.

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: A. Gohin and J.-C. Bureau
Year: 2006
Title:Modelling the EU sugar supply to assess sectoral policy reforms
Journal: European Review of Agricultural Economics
Volume: 33 (2)
Pages: 223-247
Short Title: Modelling the EU sugar supply to assess sectoral policy reforms
Keywords: common agricultural policy
sugar
export subsidies
general equilibrium model
WTO

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: S. Gudoshnikov, L. Jolly and L. B. Rocha
Year: 2006
Title:Quarterly Market Outlook
Institution: International Sugar Organization
Short Title: Quarterly Market Outlook

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: A. C. Hansen
Year: 2006
Title:Do declining discount rates lead to time inconsistent economic advice?
Journal: Ecological Economics
Volume: 60
Pages: 138-144
Short Title: Do declining discount rates lead to time inconsistent economic advice?
Keywords: Hyperbolic discounting
Time inconsistency
Long term planning
Programme appraisal
Government commitments
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: S. Henke, Z. Bubnik, A. Hinkova and V. Pour
Year: 2006
Title:Model of a sugar factory with bioethanol production in program Sugars
Journal: Journal of Food Engineering
Volume: 77
Pages: 416-420
Start Page: 416
Short Title: Model of a sugar factory with bioethanol production in program Sugars
Keywords: Sugar
Ethanol
Stillage
Modelling
Sugar plant
Fermentation

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: T. Hennessy and T. Rehman
Year: 2006
Title:A quantitative and qualitative assessment of the socio-economic and environmental impacts of decoupling of direct payments on agricultural production, markets and land use in the EU
Short Title: A quantitative and qualitative assessment of the socio-economic and environmental impacts of decoupling of direct payments on agricultural production, markets and land use in the EU
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: IEA
Year: 2006
Title:World Energy Outlook 2006
Institution: International Energy Agency
Short Title: World Energy Outlook 2006
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: A. Ignaciuk, F. Vohringer, A. Ruijs and E. C. v. Ierland
Year: 2006
Title:Competition between biomass and food production in the presence of energy policies: a partial equilibrium analysis
Journal: Energy Policy
Volume: 34
Pages: 1127-1138
Short Title: Competition between biomass and food production in the presence of energy policies: a partial equilibrium analysis
Keywords: Biomass
Bioenergy
Energy policy
Partial equilibrium model
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: S. Jebaraj and S. Iniyan
Year: 2006
Title:A review of energy models
Journal: Renewable and Sustainable Energy Reviews
Volume: 10
Pages: 281-311
Short Title: A review of energy models
Keywords: Energy models
Forecasting model
Optimization model
Fuzzy logic
Neural networks
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: J. Malca and F. Freire
Year: 2006
Title:Renewability and life-cycle energy efficiency of bioethanol and bio-ethyl tertiary butyl ether (bioETBE): Assessing the implications of allocation
Journal: Energy
Volume: 31
Pages: 3362-3380
Start Page: 3362
Short Title: Renewability and life-cycle energy efficiency of bioethanol and bio-ethyl tertiary butyl ether (bioETBE): Assessing the implications of allocation
Keywords: BioETBE
Bioethanol
Energy efficiency
Energy policy
Life cycle assessment
Renewability

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: M. B. Martins and C. Marques
Year: 2006
Title:Is agricultural policy promoting a new role for farmers? A case study
Journal: Journal of Policy Modeling
Volume: 28
Pages: 847-860
Start Page: 847
Short Title: Is agricultural policy promoting a new role for farmers? A case study
Keywords: Agricultural policy
Natural resources
Tillage technologies

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: G. Mavrotas and P. Trifillis
Year: 2006
Title:Multicriteria decision analysis with minimum information: combining DEA with MAVT
Journal: Computers & Operations Research
Volume: 33
Pages: 2083-2098
Short Title: Multicriteria decision analysis with minimum information: combining DEA with MAVT
Keywords: Multiple criteria
DEA
Cross-efficiency
Value functions


Reference Type: Journal Article
Author: A. Montia, S. Fazioa, V. Lychnarasb, P. Soldatosb and G. Venturi
Year: 2006
Title:A full economic analysis of switchgrass under different scenarios in Italy estimated by BEE model
Journal: Biomass and Bioenergy
Short Title: A full economic analysis of switchgrass under different scenarios in Italy estimated by BEE model
Keywords: Switchgrass
P. virgatum
Economic analysis
Energy
Biomass
BEE
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: OECD
Year: 2006
Title:Agricultural market impacts of future growth in the production of biofuels
Institution: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
Document Number: AGR/CA/APM(2005)24/FINAL
Short Title: Agricultural market impacts of future growth in the production of biofuels
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: D. J. Pannell
Year: 2006
Title:Flat Earth Economics: The Far-reaching Consequences of Flat Payoff Functions in Economic Decision Making
Journal: Review of Agricultural Economics
Volume: 28
Issue: 4
Pages: 553-566
Short Title: Flat Earth Economics: The Far-reaching Consequences of Flat Payoff Functions in Economic Decision Making
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: PECC
Year: 2006
Title:The Future Role of Biofuels
Series Title: Pasific Food System Outlook 2006-2007
Institution: Pasific Economic Cooperation Council
Document Number:
Short Title: The Future Role of Biofuels

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: T. Rehman
Year: 2006
Title:Test and improve farm level models and tools for quantitative assessments of shadow prices of land, quotas and trade of entitlements
Institution: University of Reading
Short Title: Test and improve farm level models and tools for quantitative assessments of shadow prices of land, quotas and trade of entitlements

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Conference Paper
Author: P. Soldatos, S. Rozakis and V. Lychnaras
Year: 2006
Title:Economic analysis of energy crop production in the EU: production costs in South Europe
Editor: Editior
Conference Name: AAEA Conference
Conference Location: Long Beach California
Date: July 23rd to July 26th
Keywords: Energy crops
Cost analysis
Biofuels
Biomass
Agriculture
Economic analysis


Reference Type: Journal Article
Author: C. L. Spash and A. Vatn
Year: 2006
Title:Transferring environmental value estimates: Issues and alternatives
Journal: Ecological Economics
Volume: 60
Pages: 379-388
Short Title: Transferring environmental value estimates: Issues and alternatives
Keywords: Cost–benefit transfer
Environmental management
Value theory
Behavioural motives
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: J. R. Stokes and P. R. Tozer
Year: 2006
Title:Optimal Feed Mill Blending
Journal: Review of Agricultural Economics
Volume: 28
Issue: 4
Pages: 543-552
Short Title: Optimal Feed Mill Blending
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: S. Thankappan, P. Midmore and T. Jenkins
Year: 2006
Title:Conserving energy in smallholder agriculture: A multi-objective programming case-study of northwest India
Journal: Ecological Economics
Volume: 56
Pages: 190-208
Start Page: 190
Short Title: Conserving energy in smallholder agriculture: A multi-objective programming case-study of northwest India
Keywords: Energy conservation
Smallholder agriculture
Optimising model
India
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: J. Travers
Year: 2006
Title:Mallow Sugar Factory Ethanol Production Evaluation Study
City: 4 Merrion Square, Dublin 2
Institution: Cooley-Clearpower Research
Date: 4th September 2006
Short Title: Mallow Sugar Factory Ethanol Production Evaluation Study

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: E. Tsioliaridou, G. C. Bakos and M. Stadler
Year: 2006
Title:A new energy planning methodology for the penetration of renewable energy technologies in electricity sector—application for the island of Crete
Journal: Energy Policy
Volume: 34
Pages: 3757-3764
Short Title: A new energy planning methodology for the penetration of renewable energy technologies in electricity sector—application for the island of Crete
Keywords: Energy policy
Electricity sector
Renewable energy sources
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Online Database
Author: R. Webb
Year: 2006
Title:Government assistance to alternative transport fuels
Publisher: Parliament of Australia
Date Accessed: 18.11.2008

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Online Database
Year: 2007
Title:Greece Ramping Up Biofuels Production; Converting Sugar Plants to Ethanol Production
Publisher: Green Car Congress
Date Accessed: 18.11.2008

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Newspaper Article
Year: 2007
Title:Ραγδαία αύξηση παραγωγής βιοκαυσίμων στην Ισπανία
Short Title: Ραγδαία αύξηση παραγωγής βιοκαυσίμων στην Ισπανία
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Magazine Article
Year: 2007
Title:Les biocarburants dans le monde
Magazine: Panorama 2007
Short Title: Les biocarburants dans le monde
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Magazine Article
Year: 2007
Title:Les biocarburants en Europe
Magazine: Panorama 2007
Short Title: Les biocarburants en Europe
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Magazine Article
Year: 2007
Title:Les nouvelles filières biocarburants
Magazine: Panorama 2007
Short Title: Les nouvelles filières biocarburants
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Newspaper Article
Year: 2007
Title:Υπέγραψε 1.328 συμβόλαια για ενεργειακά φυτά η AGROINVEST
Short Title: Υπέγραψε 1.328 συμβόλαια για ενεργειακά φυτά η AGROINVEST
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Web Page
Year: 2007
Title:ΥΠΟ ΔΕ ΞΥΛΑ ΚΑΓΚΑΝΑ ΚΕΙΤΑΙ ΩΣ ΤΟΥ ΚΑΛΑ ΡΕΕΘΡΑ ΠΥΡΙ ΦΛΕΞΕΤΟ ΖΕΕ Δ ΥΔΩΡ
Short Title: ΥΠΟ ΔΕ ΞΥΛΑ ΚΑΓΚΑΝΑ ΚΕΙΤΑΙ ΩΣ ΤΟΥ ΚΑΛΑ ΡΕΕΘΡΑ ΠΥΡΙ ΦΛΕΞΕΤΟ ΖΕΕ Δ ΥΔΩΡ
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: A. K. Agarwal
Year: 2007
Title:Biofuels (alcohols and biodiesel) applications as fuels for internal combustion engines
Journal: Progress in Energy and Combustion Science
Volume: 33
Issue: 3
Pages: 233-271
Short Title: Biofuels (alcohols and biodiesel) applications as fuels for internal combustion engines
Keywords: Biofuels
Alcohol
Biodiesel
Performance and emissions
Combustion analysis
Tribology
Wear analysis

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: C.-D. Cheng-Dar Yue and G. G.-L. Yang
Year: 2007
Title:Decision support system for exploiting local renewable energy sources: A case study of the Chigu area of southwestern Taiwan
Journal: Energy Policy
Volume: 35
Pages: 383-394
Short Title: Decision support system for exploiting local renewable energy sources: A case study of the Chigu area of southwestern Taiwan
Keywords: Renewable energy
Decision support system
Sensitivity analysis
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Magazine Article
Author: W. Coyle
Year: 2007
Title:The Future of Biofuels: A Global Perspective
Volume: 5
Issue Number: 5
Short Title: The Future of Biofuels: A Global Perspective

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: L. Dawson and R. Booparthy
Year: 2007
Title:Use of post-harvest sugarcane residue for ethanol production
Journal: Bioresource Technology
Volume: 98
Pages: 1695-1699
Start Page: 1695
Short Title: Use of post-harvest sugarcane residue for ethanol production
Keywords: Ethanol
Cellulose
Lignin
Acid hydrolysis
Yeast
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: EC
Year: 2007
Title:Report on the progress made in the use of biofuels and other renewable fuels in the Member States of the European Union
Institution: COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
Type: Biofuels Progress Report
Short Title: Report on the progress made in the use of biofuels and other renewable fuels in the Member States of the European Union

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: EUBIA
Year: 2007
Title:EUBIA - European Biomass Industry Association Bioethanol
Short Title: EUBIA - European Biomass Industry Association Bioethanol

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: IEA
Year: 2007
Title:Key world energy statistica(IEA)_2007
Institution: International Energy Agency
Short Title: Key world energy statistica(IEA)_2007

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: ISO
Year: 2007
Title:Sugar Year Book 2007
Institution: International Sugar Organization
Short Title: Sugar Year Book 2007

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: B. Manos, M. A. A. Begum, M. Kamruzzaman, I. Nakou and J. Papathanasiou
Year: 2007
Title:Fertilizer price policy, the environment and farms behavior
Journal: Journal of Policy Modeling
Volume: 29
Pages: 87-97
Start Page: 87
Short Title: Fertilizer price policy, the environment and farms behavior
Keywords: Agricultural production planning
Weighted model of multiple programming
Multi-criteria analysis
Utility function
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: L. D. Mapemba, F. M. Epplin, C. M. Taliaferro and R. L. Huhnke
Year: 2007
Title:Biorefinery Feedstock Production on Conservation Reserve Program Land
Journal: Review of Agricultural Economics
Volume: 29
Issue: 2
Pages: 227-246
Short Title: Biorefinery Feedstock Production on Conservation Reserve Program Land
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: M. Sakellariou-Makrantonaki, D. Papalexis, N. Nakos and I. K. Kalavrouziotis
Year: 2007
Title:Effect of modern irrigation methods on growth and energy production of sweet sorghum (var. Keller) on a dry year in Central Greece
Journal: Agricultural Water Management
Volume: 90
Pages: 181-189
Short Title: Effect of modern irrigation methods on growth and energy production of sweet sorghum (var. Keller) on a dry year in Central Greece
Keywords: Bio-ethanol
Drip irrigation
Growth and production analysis
Subsurface irrigation
Sweet sorghum
Water use efficiency
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: S. Sekliziotis
Year: 2007
Title:Biofuel Activity in Greece
Series Title: GAIN Report
Institution: USDA Foreign Agricultural Service
Document Number: GAIN Report - GR7003
Date: 2/20/2007
Short Title: Biofuel Activity in Greece
Report Number: GAIN Report - GR7003
Contents: The Government of Greece (GOG) is aiming to produce 160 million liters (ML) of biodiesel and 400 ML of bioethanol annually by 2010. For a broader discussion of EU biofuel production and plans, please refer to reporting out of FAS Brussels.

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: J. Semaan, G. Flichman, A. Scardigno and P. Steduto
Year: 2007
Title:Analysis of nitrate pollution control policies in the irrigated agriculture of Apulia Region (Southern Italy): A bio-economic modelling approach
Journal: Agricultural Systems
Volume: 94
Pages: 357-367
Short Title: Analysis of nitrate pollution control policies in the irrigated agriculture of Apulia Region (Southern Italy): A bio-economic modelling approach
Keywords: Nitrate pollution
Agricultural policy
Agronomic model
Multi-objective model
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: M. Stadler, L. Kranzl , C. Huber, R. Haas and E. Tsioliaridou
Year: 2007
Title:Policy strategies and paths to promote sustainable energy systems— The dynamic Invert simulation tool
Journal: Energy Policy
Volume: 35
Pages: 597-608
Short Title: Policy strategies and paths to promote sustainable energy systems— The dynamic Invert simulation tool
Keywords: Dynamic bottom-up modelling
Promotion schemes
RES-CHP/DSM
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Chart or Table
Created By: USDA
Year: 2007
Title:Table01(2)_World production, supply, and distribution, centrifugal sugar(2005-07)
Name of 'File': s. Table01(2)_World production, and distribution, centrifugal sugar
Publisher: Foreign Agricultural Service/USDA, Officeof the Global Analysis

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: P. C. Westcott
Year: 2007
Title:Ethanol Expansion in the United States: How Will the Agricultural Sector Adjust?
Institution: ERS, USDA
Type: A Report from the Economic Research Service
Short Title: Ethanol Expansion in the United States: How Will the Agricultural Sector Adjust?
Keywords: Ethanol
corn
soybeans
distillers grains
livestock
cattle
hogs
poultry

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: N. ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ
Year: 2007
Title:Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Series Title: Δημοσιεύθηκε στην ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΊΑ Τετάρτη 20/6/07
Short Title: Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Magazine Article
Year: 2008
Title:Biofuels Barometer
Magazine: Euro Observer
Edition: June 2008
Short Title: Biofuels Barometer

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Chart or Table
Created By: N. Y. B. o. T. (www.nybot.com)
Year: 2008
Title:Table03_World raw sugar price, monthly, quarterly, and by calendar and fiscal year(1980-08)
Name of 'File': m. Table03_World raw sugar price, quarterly, and by calendar and fiscal year
Publisher: New York Board of Trade (www.nybot.com)
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: B. Amigun, R. Sigamoney and H. von Blottnitz
Year: 2008
Title:Commercialisation of biofuel industry in Africa: A review
Journal: Renewable and Sustainable Energy Reviews
Volume: 12
Pages: 690- 711
Short Title: Commercialisation of biofuel industry in Africa: A review
Keywords: Biofuel
Renewable energy
Sustainable
Cost estimation
Commercialisation
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: A. Demirbas
Year: 2008
Title:Biofuels sources, biofuel policy, biofuel economy and global biofuel projections
Journal: Energy Conversion and Management
Volume: 49
Pages: 2106-2116
Start Page: 2106
Short Title: Biofuels sources, biofuel policy, biofuel economy and global biofuel projections
Keywords: Biofuel
Bioalcohol
Biodiesel
Biogas
Bio-oil
Bio-char
Biohydrogen
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: K. Dillen, M. Demont and E. Tollens
Year: 2008
Title:European Sugar Policy Reform and Agricultural Innovation
Journal: Canadian Journal of Agricultural Economics
Volume: 56
Pages: 533-553
Short Title: European Sugar Policy Reform and Agricultural Innovation
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: A. Elbehri, J. Umstaetter and D. Kelch
Year: 2008
Title:The EU Sugar Policy Regime and Implications of Reform
Institution: ERS, USDA
Date: July 2008
Short Title: The EU Sugar Policy Regime and Implications of Reform
Report Number: 59
Keywords: European Union
EU
sugar CMO
Common Market Organization
policy reform
trade
economic model

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Web Page
Author: U. ERS
Year: 2008
Title:Sugar and Sweeteners: Data Tables
Publisher: ERS, USDA
Short Title: Sugar and Sweeteners: Data Tables


Reference Type: Chart or Table
Created By: L. L. I. F. F. a. O. Exchange)
Year: 2008
Title:Table02_World refined sugar price, monthly, quarterly, and by calendar and fiscal year(1980-08)
Name of 'File': m. Table02_World refined sugar price, quarterly, and by calendar and fiscal year(1980-08)
Publisher: LIFFE (London International Financial Futures and Options Exchange)
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: H. O. Florentino, E. V. Moreno and M. M. P. Sartori
Year: 2008
Title:Multiobjective optimization of economic Balances of sugarcane harvest biomass
Journal: Sci. Agric. (Piracicaba, Braz.)
Volume: 65
Issue: 5
Pages: 561-564
Short Title: Multiobjective optimization of economic Balances of sugarcane harvest biomass

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Conference Paper
Author: V. Georgakopoulou
Year: 2008
Title:Biofuels- current European and Greek policy developments
Editor: Editior
Conference Name: Reform of European Sugar Industry based on Polygeneration with the use of Energy Crops
Conference Location: Imperial Hotel, Athens
Date: 2nd October, 2008
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Report
Author: S. Haley, J. Toasa, C. Valdes and A. Jerardo
Year: 2008
Title:Sugar and Sweeteners Outlook
Institution: ERS, USDA
Short Title: Sugar and Sweeteners Outlook
Report Number: SSS-252

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: A. E. Hartemink
Year: 2008
Title:Sugarcane for Bioethanol: Soil and Environmental Issues
Journal: Advances in Agronomy
Volume: 99
Short Title: Sugarcane for Bioethanol: Soil and Environmental Issues

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: E. Icoz, K. M. Tugrul, A. Saralb and E. Icoz
Year: 2008
Title:Research on ethanol production and use from sugar beet in Turkey
Journal: Biomass and Bioenergy
Short Title: Research on ethanol production and use from sugar beet in Turkey
Keywords: Sugar beet
Ethanol
Bioenergy

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: I. C. Macedo, J. E. A. Seabra and J. E. A. R. Silva
Year: 2008
Title:Green house gases emissions in the production and use of ethanol from sugarcane in Brazil: The 2005/2006 averages and a prediction for 2020
Journal: Biomass and Bioenergy
Volume: 32
Pages: 582-595
Short Title: Green house gases emissions in the production and use of ethanol from sugarcane in Brazil: The 2005/2006 averages and a prediction for 2020
Keywords: Energy balance
CO2
Nitrous oxide
Methane
Fertilizers
Diesel consumption
Cane residues
Trash burning
Avoided emissions
Ethanol blends

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: T. L. T. Nguyen and S. H. Gheewala
Year: 2008
Title:Life cycle assessment of fuel ethanol from cane molasses in Thailand
Journal: International Journal of Life Cycle Assessment
Volume: 13
Pages: 301-311
Start Page: 301
Short Title: Life cycle assessment of fuel ethanol from cane molasses in Thailand
Keywords: Cane molasses
Case study
Energy
Environmental performance
Fuel ethanol
LCA-Life cycle assessment
MoE-Molasses-based ethanol
Thailand

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Chart or Table
Created By: USDA
Year: 2008
Title:Table01_World production, supply, and distribution, centrifugal suga(2006-08)
Name of 'File': s. Table01_World production, and distribution, centrifugal suga(2006-08)
Publisher: USDA
'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: A. Walter, F. Rosillo-Calle, P. Dolzan, E. Piacente and K. B. d. Cunha
Year: 2008
Title:Perspectives on fuel ethanol consumption and trade
Journal: Biomass and Bioenergy
Volume: 32
Pages: 730-748
Short Title: Perspectives on fuel ethanol consumption and trade
Keywords: Fuel ethanol
International bioenergy trade
Market scenarios
Bioenergy

'File' Attachments: Click here


Reference Type: Journal Article
Author: R. Madlener and M. Koller
Year: Not yet published
Title:Economic and CO2 mitigation impacts of promoting biomass heating systems: an input-output study for Vorarlberg, Austria
Journal: Evergy Policy
Short Title: Economic and CO2 mitigation impacts of promoting biomass heating systems: an input-output study for Vorarlberg, Austria
Keywords: Input-output analysis
Value added
Employment
Bioenergy

 

  

 

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

Σύντομος Τίτλος: Πιλοτικές Ενεργειακές καλλιέργειες

Τίτλος:"Δημιουργία Καινοτόμων Εμπειριών Αποδεικτικού Χαρακτήρα για την Τεκμηρίωση της Δυνατότητας των Καπνοπαραγωγών να στραφούν προς την Καλλιέργεια Ενεργειακών Φυτών"

Χρηματοδότης: ΟΠΕΚΕΠΕ, Δράση 10, Καν.(EU)2182/02

Διάρκεια: Ιούλιος 2006 - Ιανουάριος 2009

Περισσότερα για το σύνολο του προγράμματος στην σελίδα του ΙΓΕΚΕ