Επιτόπια Έρευνα

Μία παράγραφο για την επιτόπια έρευνα (Αριθμός Ερωτηματολογίων, Είδος Συνεντεύξεων, Είδος επεξεργασίας)

Μπορείτε να κατεβάσετε:

Στοιχεία κόστους για τις ενεργειακές καλλιέργειες

Για το 2007, μπορείτε να κατεβάσετε:

Για το 2008, μπορείτε να κατεβάσετε:

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε την εκτίμηση κόστους στις πιλοτικές καλλιέργειες για Σόργο, Ηλίανθο και Αγριοαγγινάρα.

 

Μερική εκτίμηση προσφοράς ενεργειακής βιομάζας

Κοστολόγηση στους πιλοτικούς αγρούς και ανταγωνιστικότητα των ενεργειακών καλλιεργειών

Μπορείτε να κατεβάσετε τις εκτιμήσεις προσφοράς ενεργειακής βιομάζας στον παρακάτω πίνακα:

 
Σόργο
Ηλίανθος
Αγριαγκινάρα
Αιτ/νια
n/a
Καρδίτσα
Κιλκίς

Τεχνικο-οικονομικό υπόδειγμα σχεδίου παραγωγής & καμπύλες προσφοράς ενεργειακής βιομάζας

Κατεβάστε το κείμενο εδώ (Παράρτημα ΙΙ Τεχν. Δελτίου Δράσης, 10ου Τριμήνου)

 

Χάρτες με καταλληλότητα εδαφών για τις περιοχές της έρευνας

Νομός Αιτ/νιας

Για την μεθοδολογία με την οποία δημιουργήθηκαν οι χάρτες αποδόσεων ενεργειακών φυτών μπορείτε να δείτε εδώ

Για τις αποδόσεις: Σόργο, Ηλίανθος, Αγριοαγγινάρα

Νομός Καρδίτσας

Για την μεθοδολογία με την οποία δημιουργήθηκαν οι χάρτες αποδόσεων ενεργειακών φυτών μπορείτε να δείτε εδώ

Για τις αποδόσεις: Σόργο, Ηλίανθος, Αγριοαγγινάρα

Νομός Κιλκίς

Για την μεθοδολογία με την οποία δημιουργήθηκαν οι χάρτες αποδόσεων ενεργειακών φυτών μπορείτε να δείτε εδώ

Για τις αποδόσεις:
Σόργο: Βόρεια, Δυτικά, Ανατολικά
Ηλίανθος: Βόρεια, Δυτικά, Ανατολικά
Αγριοαγγινάρα: Βόρεια, Δυτικά, Ανατολικά

Σχετική Βιβλιογραφία

Μπορείτε να δείτε την σχετική βιβλιογραφία εδώ

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

Σύντομος Τίτλος: Πιλοτικές Ενεργειακές καλλιέργειες

Τίτλος:"Δημιουργία Καινοτόμων Εμπειριών Αποδεικτικού Χαρακτήρα για την Τεκμηρίωση της Δυνατότητας των Καπνοπαραγωγών να στραφούν προς την Καλλιέργεια Ενεργειακών Φυτών"

Χρηματοδότης: ΟΠΕΚΕΠΕ, Δράση 10, Καν.(EU)2182/02

Διάρκεια: Ιούλιος 2006 - Ιανουάριος 2009

Περισσότερα για το σύνολο του προγράμματος στην σελίδα του ΙΓΕΚΕ