Συμμετέχοντες


Ερευνητική Ομάδα

Ροζάκης Στέλιος, Επ. Καθηγητής ΓΠΑ, (Συντονιστής)

Τσιμπούκας Κων/νος, Αν. Καθηγητής ΓΠΑ

Τσουκαλάς Σταύρος, Αν. Καθηγητής ΓΠΑ

Νέλλας Ελευθέριος, ΕΕΔΙΠ ΓΠΑ

Κρεμμύδας Δημήτρης, MSc Αγροτική Ανάπτυξη

Πετσάκος Θανάσης, MSc Αγροτική Ανάπτυξη, Υπ. Διδάκτορας ΓΠΑ

Παπαευθυμίου Φωτεινή, Φοιτήτρια ΓΠΑ

 

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Arfini Filippo, Καθηγητής Πανεπιστημίου Parma

Donati Michele, Λέκτορας Πανεπιστημίου Parma

Akli Nahal, Μεταπτυχιακός Φοιτ. Παν. Θεσσαλίας

Ali Najeh, Μεταπτυχιακός Φοιτ. Παν. Θεσσαλίας

Γούσιος Ιωάνης, ΕΕΔΙΠ, ΓΠΑ

Καλλιβρούσης Λεωνίδας, ΕΤΕΠ ΓΠΑ

Καμπάς Αθανάσιος, Επ. Καθηγητής ΓΠΑ

Καρανικόλας Παύλος, Λέκτορας ΓΠΑ

Μάττας Κων/νος, Καθηγητής Αριστοτελείου Παν.

Μπορέτος Νίκος, BSn, Ερευνητής

Πανταζής Δημήτρης, Φοιτητής ΓΠΑ

Περάκης Κω/νος, Επ. Καθηγητής Πανεπ. Θεσσαλίας

Φαρασλής Γιάννης, ΕΕΔΙΠ Παν. Θεσσαλίας

 

Επιτόπια Ερεύνα

Αλεξανδρής Γιώργος, Εισαγωγή Στοιχείων

Πλαφουντζή Ελένη, Συνεντεύξεις, Ν. Αιτ/νιας

Βλάχος Δημήτρης, Συνεντεύξεις, Ν. Αιτ/νιας

Γατής Χρήστος, Συνεντεύξεις, Ν. Αιτ/νιας

Θεοχαρόπουλος Γιάννης, Συνεντεύξεις, Ν. Αιτ/νιας

Καρρά-Γατή Ευαγγέλη, Συνεντεύξεις, Ν. Αιτ/νιας

Παπαευθυμίου Φωτεινή, , Συνεντεύξεις, Ν. Αιτ/νιας

Σεργιάννη Δήμητρα, Συνεντεύξεις, Ν. Αιτ/νιας

Αναπτυξιακή Καρδίτσας, Συνεντεύξεις, Ν. Καρδίτσας

Μπαλτάς Αθ. (ΑΝΚΑ), Ν. Καρδίτσας

Χατζής Ιωάννης (ΑΝΚΑ), Ν. Καρδίτσας

Γκόγκου Χρ. (ΑΝΚΑ), Ν. Καρδίτσας

Λαγούδας Χρήστος, Συνεντεύξεις, Ν. Κιλκίς

 

  

 

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

Σύντομος Τίτλος: Πιλοτικές Ενεργειακές καλλιέργειες

Τίτλος:"Δημιουργία Καινοτόμων Εμπειριών Αποδεικτικού Χαρακτήρα για την Τεκμηρίωση της Δυνατότητας των Καπνοπαραγωγών να στραφούν προς την Καλλιέργεια Ενεργειακών Φυτών"

Χρηματοδότης: ΟΠΕΚΕΠΕ, Δράση 10, Καν.(EU)2182/02

Διάρκεια: Ιούλιος 2006 - Ιανουάριος 2009

Περισσότερα για το σύνολο του προγράμματος στην σελίδα του ΙΓΕΚΕ