Διάχυση Αποτελεσμάτων Έρευνας

 


Άρθρα & Μονογραφίες

 


Ανακοινώσεις σε Συνέδρια


Πτυχιακές Διατριβές

Στα πλαίσια του προγράμματος χρηματοδοτήθηκαν σε συνεργασία με το Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (DYNTAR) οι ακόλουθες μεταπτυχιακές διατριβές:

  1. "Χάρτες καταλληλότητας ενεργειακών καλλιεργειών με χρήση πολυκριτηριακών μεθόδων", Mohammed akli Nahal. Κατεβάστε την παρουσίαση
  2. "Μελέτη εφικτότητας ενεργειακών καλλιεργειών στον Ν. Καρδίτσας", Najeh Ali, Κατεβάστε την παρουσίαση

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διατριβές επικοινωνήστε εδώ

 

Επίσης, στα πλαίσια του προγράμματος εκπονήθηκαν στο εργαστήριο Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Εκμεταλλεύσεων του ΓΠΑ, οι ακόλουθες πτυχιακές εργασίες:

  1. Ε. Νικολόπουλος, Παραγωγή βιοαιθανόλης από γλυκό σόργο: Κοστολόγηση σε πιλοτικούς αγρούς σε Αιτωλοακαρνανία, Καρδίτα και Κιλκίς

  2.  Α. Μεμάκη, Κοστολόγηση ηλιάνθου σε πιλοτικούς αγρούς σε Αιτωλοακαρνανία, Καρδίτα και Κιλκίς

  3.  Θοδωρής Μιχαλάρης, Επιχειρηματικό σχέδιο για παραγωγή βιοντήζελ στη Βόρεια Ελλάδα

 

Τέλος, στα πλαίσια του προγράμματος, εκπονείται μέρος της διδακτορικής διατριβής του Θανάση Πετσάκου όπου αναπτύχθηκε μεθοδολογία Θετικού Μαθηματικού Προγραμματισμού που εφαρμόστηκε στις εκμεταλλεύσεις του προγράμματος του Ν. Καρδίτσας

 


Ενημερωτικές Εκδηλώσεις

Ημερίδα - Αθήνα, Μάιος 2007

Παράγραφος για την εκδήλωση

Μπορείτε να κατεβάσετε:

 

Ενημερωτικές Εκδηλώσεις σε Νομούς

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις εκδηλώσεις αυτές στην κεντρική σελίδα του προγράμματος

 

Αθήνα, Τελική Παρουσίαση προγράμματος

Στις 5 Δεκεμβρίου 2008 έγινε η τελική παρουσίαση του Προγράμματος.

Μπορείτε να κατεβάσετε:

 

Ημερίδα - Ραφήνα, Δεκέμβριος 2008

Στις 10 Δεκεμβρίου συναντήθηκε η ερευντηική ομάδα στην Ραφήνα.

Μπορείτε να κατεβάσετε:

 

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

Σύντομος Τίτλος: Πιλοτικές Ενεργειακές καλλιέργειες

Τίτλος:"Δημιουργία Καινοτόμων Εμπειριών Αποδεικτικού Χαρακτήρα για την Τεκμηρίωση της Δυνατότητας των Καπνοπαραγωγών να στραφούν προς την Καλλιέργεια Ενεργειακών Φυτών"

Χρηματοδότης: ΟΠΕΚΕΠΕ, Δράση 10, Καν.(EU)2182/02

Διάρκεια: Ιούλιος 2006 - Ιανουάριος 2009

Περισσότερα για το σύνολο του προγράμματος στην σελίδα του ΙΓΕΚΕ