Χρονοδιάγραμμα & Δράσεις

 

1ο Τρίμηνο (7/2006 - 10/2006) ( )

Τεχνικό δελτίο τριμήνου:


2ο Τρίμηνο (10/2006 - 1/2007)

Τεχνικό δελτίο τριμήνου:


3o Τρίμηνο (1/2007 - 4/2007)

Τεχνικό δελτίο τριμήνου:


4o Τρίμηνο (4/2007 - 7/2007)

Τεχνικό δελτίο τριμήνου:


5ο Τρίμηνο (7/2007 - 10/2007)

Τεχνικό δελτίο τριμήνου:


6ο Τρίμηνο (10/2007 - 1/2008)

Τεχνικό δελτίο τριμήνου:


7ο Τρίμηνο (1/2008 - 4/2008)

Τεχνικό δελτίο τριμήνου:


8ο - 9οΤρίμηνο (4/2008 - 10/2008)

Τεχνικό δελτίο τριμήνου:


10ο Τρίμηνο (10/2008 - 1/2009)

Τεχνικό δελτίο τριμήνου:


 

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

Σύντομος Τίτλος: Πιλοτικές Ενεργειακές καλλιέργειες

Τίτλος:"Δημιουργία Καινοτόμων Εμπειριών Αποδεικτικού Χαρακτήρα για την Τεκμηρίωση της Δυνατότητας των Καπνοπαραγωγών να στραφούν προς την Καλλιέργεια Ενεργειακών Φυτών"

Χρηματοδότης: ΟΠΕΚΕΠΕ, Δράση 10, Καν.(EU)2182/02

Διάρκεια: Ιούλιος 2006 - Ιανουάριος 2009

Περισσότερα για το σύνολο του προγράμματος στην σελίδα του ΙΓΕΚΕ