Καλώς ήλθατε

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της δυνατότητας των καπνοπαραγωγών της Αιτωλοακαρνανίας, Καρδίτσας και Κιλκίς να στραφούν προς την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη επιτόπια έρευνα σε καπνοπαραγωγικές εκμεταλεύσεις για την περίοδο 2005-2008. Το αποτέλεσμα της επιτόπιας έρευνας έδειξε ότι πρακτικά ο καπνός έχει εγκαταλειφθεί μετά την εφαρμογή της αποδέσμευσης των επιδοτήσεων από την παραγωγή (παραμένουν ελάχιστες εκτάσεις με καπνά ανατολικού τύπου σε μικρού μεγέθους εκμεταλλεύσεις σε Καρδίτσα και Κιλκίς). Επομένως οι ενεργειακές καλλιέργειες πρέπει να ανταγωνιστούν δραστηριότητες που αντικατέστησαν τον καπνό. Αυτές είναι, οπως φαίνεται από στοιχεία των τριών ετών που ακολούθησαν την αποδέσμευση, κατά κύριο λόγο, η καλλιέργεια σανοδοτικών φυτών στην Αιτωλοακαρνανία, και η καλλιέργεια βαμβακιού, αραβοσίτου και σιτηρών σε Καρδίτσα και Κιλκίς. Η ομαδοποίηση των εκμεταλλεύσεων του δείγματος έδωσε το υπόβαθρο για επιμέρους ανάλυση και συμπεράσματα.

Στη συνέχεια έγινε κοστολόγηση των ενεργειακών φυτών από στοιχεία των επιδεικτικών αγρών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και προσδιορισμός των μεταβλητών δαπανών για τις υφιστάμενες καλλιέργειες για τις εκμεταλλεύσεις της επιτόπιας έρευνας. Το αποτέλεσμα αυτής της συνδυασμένης δράσης σκιαγράφησε την πολυπλοκότητα των συστημάτων παραγωγής των καπνοπαραγωγικών περιοχών της μελέτης. Τροφοδότησε δε με τα απαραίτητα στοιχεία οικονομικό υπόδειγμα  προσδιορισμού του άριστου σχεδίου παραγωγής για κάθε εκμετάλλευση για διαφορετικά σενάρια πολιτικής και τιμών αγροτικών προϊόντων.

Οι οικονομικές πληροφορίες συνδυάστηκαν με γεωγραφικά υπόβαθρα παραγωγικότητας της γής στις περιοχές μελέτης. Οι τιμές ενδιαφέροντος που προέκυψαν για τις ενεργειακές καλλιέργειες για επιμέρους παραγωγούς και περιοχές δίνουν εκτιμήσεις για την προσφορά ενεργειακής βιομάζας, τις λεγόμενες καμπύλες προσφοράς. 

  1. Στην περίπτωση του ηλίανθου φαίνεται ότι ικανές ποσότητες στην τιμή αγοράς, όπως έχει διαμορφωθεί από τους παραγωγούς βιοντήζελ, μπορούν να παραχθούν κατά κύριο λόγο στο Κιλκίς και στην Καρδίτσα με ενδιαφέροντα αποτελέσματα για τους παραγωγούς σε περιόδους χαμηλών τιμών σε σιτηρά και βαμβάκι.
  2. Σε ότι αφορά τα «εξωτικά» φυτά, ινώδες και γλυκό σόργο τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι παραγωγοί της Αιτωλοακαρνανίας και κατά δεύτερο λόγο εκείνοι του Κιλκίς θα προσέφεραν τις μεγαλύτερες ποσότητες.
  3. Τέλος για την αγριαγκινάρα που είναι πολυετής καλλιέργεια, οι παραγωγοί θα προσέφεραν σχεδόν το σύνολο του δυναμικού σε ανταγωνιστικές τιμές στις υφιστάμενες αγορές για στερεά βιομάζα ακόμα και για το σενάριο υψηλών τιμών των σιτηρών.
Η συντονισμένη διαχείριση των δεδομένων, το οικονομικό υπόδειγμα και τα γεωγραφικά υπόβαθρα δίνεται μέσω διαδικτυακής εφαρμογής τύπου γεωγραφικού συστήματος υποστήριξης αποφάσεων.  

  

 

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

Σύντομος Τίτλος: Πιλοτικές Ενεργειακές καλλιέργειες

Τίτλος:"Δημιουργία Καινοτόμων Εμπειριών Αποδεικτικού Χαρακτήρα για την Τεκμηρίωση της Δυνατότητας των Καπνοπαραγωγών να στραφούν προς την Καλλιέργεια Ενεργειακών Φυτών"

Χρηματοδότης: ΟΠΕΚΕΠΕ, Δράση 10, Καν.(EU)2182/02

Διάρκεια: Ιούλιος 2006 - Ιανουάριος 2009

Περισσότερα για το σύνολο του προγράμματος στην σελίδα του ΙΓΕΚΕ